Duomenų šaltinis kaip lentelė

Formos lange atveriamas papildomas lentelės polangis. Kai parinktis Duomenų šaltinis kaip lentelė įgalinta, lentelė rodoma virš formos.

Icon

Duomenų šaltinis kaip lentelė

Lentelės ir formos rodiniuose atvaizduojami tie patys duomenys. Jai atliksite pakeitimus lentelėje, jie bus matomi ir formoje, o formoje atlikti pakeitimai bus atvaizduojami lentelėje.

Jei dokumente yra kelios loginės formos, lentelėje vienu metu galima atvaizduoti tik vieną.

Paremkite mus!