Rikiuoti

Nustatomi rodomų duomenų rikiavimo kriterijai.

Jei norite tai atlikti…

Lentelės duomenų arba formos projektavimo mygtukų juostose spustelėkite mygtuką Rikiuoti.

Sort Order Icon

Rikiuoti


Komandomis Rikiuoti didėjančiai ir Rikiuoti mažėjančiai duomenys rikiuojami tik pagal vieną kriterijų, o komanda Rikiuoti atveriamame dialogo lange galima nurodyti keletą rikiavimo kriterijų.

Pritaikytus rikiavimo kriterijus galima pašalinti mygtuku Atstatyti filtravimą ir rikiavimą.

Rikiavimo tvarka

Šioje parinkčių grupėje nurodomi rikiavimo kriterijai. Jei laukeliuose ties žyme tada nurodysite papildomus kriterijus, duomenys, atitinkantys aukštesnio lygmens kriterijų, dar bus rikiuojami pagal kitą kriterijų.

Pavyzdžiui, jei lauką „Vardas“ surikiuosite didėjančia tvarka, o tada lauką „Pavardė“ – mažėjančia, visi įrašai pirmiausiai bus rikiuojami pagal vardą didėjančia tvarka, o įrašai su vienodais vardais tarpusavyje bus rikiuojami pagal pavardę mažėjančia tvarka.

Lauko pavadinimas

Čia parenkamas laukas, pagal kurio turinį bus atliekamas rikiavimas.

Tvarka

Nurodoma rikiavimo tvarka (didėjančiai arba mažėjančiai).

tada

Nurodomas papildomas rikiavimo kriterijus pagal kitus duomenų laukus.

Paremkite mus!