Palyginimo operacijos

Žemiau išvardintas palyginimo operacijas galima naudoti įprasto filtro dialogo lango lauke Sąlyga.

Palyginimo operacija

Reikšmė

Lygu (=)

Rodomos reikšmės, lygios nurodytajai.

Mažiau (<)

Rodomos reikšmės, mažesnės už nurodytąją.

Daugiau (>)

Rodomos reikšmės, didesnės už nurodytąją.

Mažiau arba lygu (< =)

Rodomos reikšmės, mažesnės arba lygios nurodytajai.

Daugiau arba lygu (> =)

Rodomos reikšmės, didesnės arba lygios nurodytajai.

Nelygu (< >)

Rodomos reikšmės, nelygios nurodytajai.

Didžiausias

Rodoma n didžiausių reikšmių (n parametras nurodomas reikšmės lauke).

Mažiausias

Rodoma n mažiausių reikšmių (n parametras nurodomas reikšmės lauke).

Didžiausias %

Rodoma n procentinė dalis didžiausių reikšmių (n parametras nurodomas reikšmės lauke).

Mažiausias %

Rodoma n procentinė dalis mažiausių reikšmių (n parametras nurodomas reikšmės lauke).


Paremkite mus!