Standard Filter

Nustatomos loginės sąlygos lentelės duomenims filtruoti. Šį dialogo langą galima atverti iš skaičiuoklės dokumentų, duomenų bazių lentelių ir duomenų bazių formų. Duomenų bazių įprasto filtro dialogo langas neturi papildomos parinkčių grupės Parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Duomenys → Daugiau filtrų → Įprastas filtras.

Duomenų bazės lentelės peržiūroje spustelėkite lentelės duomenų juostos mygtuką Įprastas filtras.

Formos peržiūroje spustelėkite formos mygtukų juostos mygtuką Įprastas filtras.

Įprasto filtro piktograma

Įprastas filtras


Filtravimo kriterijai

Filtras aprašomas parenkant operacijos tipą, lauko pavadinimą, loginę sąlygą ir norimą reikšmę. Galima nurodyti ir keletą argumentų eilučių.

Operacija

Žemiau išvardintiems argumentams galima parinkti operacijas IR arba ARBA.

Lauko pavadinimas

Čia parenkamas veikiamosios lentelės lauko pavadinimas, kuris bus naudojamas argumento eilutėje. Jei tekstiniai laukų pavadinimai nenurodyti, čia bus rodomi laukų identifikatoriai.

Sąlyga

Čia parenkama palyginimo operacija, kuria bus susieti lauko pavadinimo ir reikšmės laukai.

Reikšmė

Nurodoma reikšmė, pagal kurią bus filtruojami duomenys.

Išskleidžiamajame sąraše Reikšmė yra visos galimos laukelyje Lauko pavadinimas parinkto lauko reikšmės. Parinkite tą reikšmę, pagal kurią norite filtruoti. Taip pat galima parinkti reikšmes Tuščia ir Ne tuščia.

Jei filtrą kuriate duomenų bazės lentelei ar formai, tuomet reikšmę, pagal kurią norite filtruoti, lauke Reikšmė tiesiog surinkite klaviatūra.

Paremkite mus!