Tekstas

Duomenų bazės stulpelių įterpimo dialogo lange pažymėkite parinktį Tekstas, jei norite duomenų šaltinio polangyje pažymėtų laukų turinį įterpti į dokumentą kaip tekstą. Tame pačiame lange galima parinkti, kuriuos duomenų bazės laukus ar stulpelius įterpti, ir kaip formatuoti tekstą.

Jei vykdant komandą Duomenis į tekstą yra pažymėta keletas įrašų, laiškų komponavimo laukai bus įterpti atitinkamai įrašų skaičiui.

Tekstas

Dialogo lango srityje Tekstas rodyklės mygtuku parinkite duomenų bazės lentelės stulpelius, į kuriuos norite įterpti laukų turinį.

Duomenų bazės stulpeliai

Čia išvardijami visi duomenų bazės lentelės stulpeliai, kuriuos galima įtraukti į parinktų stulpelių sąrašą ir įterpti į dokumentą. Iš šio sąrašo parinkite į dokumentą norimus įtraukti stulpelius.

>

Sąraše Duomenų bazės stulpeliai pažymėti duomenų bazės laukai įtraukiami į įterpimui parinktų laukų sąrašą. Tą patį galima atlikti ir dukart spustelėjus elemento pavadinimą.

Atrankos sąrašas

Čia rodomi visi įterpimui į dokumentą parinkti duomenų bazės stulpeliai. Šiame lauke galima įvesti ir tekstą. Toks tekstas taip pat bus įterptas į dokumentą. Įrašų tvarka sąraše atitinka duomenų tvarką dokumente.

Formatas

Čia nurodomas į dokumentą įterpiamų duomenų bazės laukų formatas.

Iš duomenų bazės

Pritaikomas duomenų bazės formatas.

Naudotojo aprašytas

Iš sąrašo parenkamas lauko formatas, jei tam tikrų duomenų laukų formato nepavyko pritaikyti iš duomenų bazės. Sąraše esančius formatus galima taikyti tik kai kurių tipų duomenų bazės laukams, pavyzdžiui, skaitinių arba loginių reikšmių laukams. Jei pažymėsite teksto duomenų bazės lauką, jokio kito formato iš sąrašo pasirinkti nebus galima.

Jei norimo formato sąraše nėra, pasirinkite įrašą Papildomi formatai… ir aprašykite reikiamą formatą dialogo lange Skaičių formatas.

Iš sąrašo parinktas skaičių formatas visada siejamas su sąrašo lauke Duomenų bazės stulpeliai pažymėtu lauku.

Pastraipos stilius

Pagal numatytąsias nuostatas įterpiamoms pastraipoms pritaikomas veikiamasis pastraipos stilius. Tą reiškia ir reikšmė [Jokio] Pastraipos stiliaus išskleidžiamajame sąraše. Iš šio sąrašo galima parinkti kitą pastraipos stilių, kurį norite pritaikyti į dokumentą įterpiamoms pastraipoms. Sąraše rodomi visi „LibreOffice“ programoje aprašyti pastraipų stiliai, kuriuos galima tvarkyti stilių polangyje.

Paremkite mus!