Lentelė

Duomenų bazės stulpelių įterpimo dialogo lange pažymėkite parinktį Lentelė, jei norite pažymėtus duomenis įterpti į dokumentą kaip lentelę. Tame pačiame lange galima parinkti, kuriuos duomenų bazės laukus ar stulpelius įterpti, ir kaip formatuoti lentelę.

Lentelė

Dialogo lango srityje Lentelė rodyklių mygtukais pasirinkite duomenų bazės lentelės stulpelius, kuriuos norite įtraukti į lentelę dokumente.

Duomenų bazės stulpeliai

Čia išvardijami visi duomenų bazės stulpeliai, kuriuos galima įterpti į dokumentą. Sąraše yra visi stulpeliai, kurie nebuvo įtraukti į sąrašą Lentelės stulpeliai. Stulpeliai sąraše surikiuoti pagal abėcėlę.

Lentelės stulpeliai

Čia matomi visi duomenų bazės stulpeliai, kurie bus įterpti į dokumentą. Kiekvienam šio sąrašo elementui bus skirtas atskiras stulpelis. Elementų tvarka laukelyje Lentelės stulpeliai nusako ir stulpelių tvarką lentelėje dokumente.

>>

Visi duomenų bazės stulpeliai įtraukiami į sąrašą Lentelės stulpeliai. Visi sąraše Lentelės stulpeliai esantys laukai bus įterpti į dokumentą.

>

Pažymėtas duomenų bazės laukas įtraukiamas į sąrašą Lentelės stulpeliai. Į lentelės stulpelių sąrašą elementą galima įtraukti ir dukart spustelėjus elemento pavadinimą. Visi sąraše Lentelės stulpeliai esantys laukai bus įterpti į dokumentą.

<

Pažymėtas duomenų bazės laukas pašalinamas iš sąrašo Lentelės stulpeliai. Pašalinti laukai nebus įterpti į dokumentą.

<<

Visi duomenų bazės laukai pašalinami iš sąrašo Lentelės stulpeliai.

Formatas

Čia nurodomas į dokumentą įterpiamų duomenų bazės laukų formatas.

Iš duomenų bazės

Pritaikomas duomenų bazės formatas.

Naudotojo aprašytas

Iš sąrašo parenkamas lauko formatas, jei tam tikrų duomenų laukų formato nepavyko pritaikyti iš duomenų bazės. Sąraše esančius formatus galima taikyti tik kai kurių tipų duomenų bazės laukams, pavyzdžiui, skaitinių arba loginių reikšmių laukams. Jei pažymėsite teksto duomenų bazės lauką, jokio kito formato iš sąrašo pasirinkti nebus galima.

Jei norimo formato sąraše nėra, pasirinkite įrašą Papildomi formatai… ir aprašykite reikiamą formatą dialogo lange Skaičių formatas.

Iš sąrašo parinktas skaičių formatas visada siejamas su sąrašo lauke Duomenų bazės stulpeliai pažymėtu lauku.

Note Icon

Jei norite duomenis į dokumentą įterpti lentele, dialogo lange turi būti pažymėta reikiama parinktis Lentelė. Tuomet sąrašo lauke Lentelės stulpeliai bus galima pažymėti duomenų bazės lauką ir aprašyti jo formatą. Skaičių formato pakeitimai bus pritaikyti vėliausiai pažymėtam laukui, nepriklausomai nuo to, ar tas laukas yra sąraše Duomenų bazės stulpeliai, ar Lentelės stulpeliai.


Įterpti lentelės antraštę

Nustatoma, ar lentelėje dokumente įterpti antraštės eilutę.

Pritaikyti stulpelio pavadinimą

Duomenų bazės lentelės laukų pavadinimai naudojami atitinkamų dokumento lentelės stulpelių antraštėms.

Sukurti tik eilutę

Lentelėje dokumente sukuriama tuščia antraštės eilutė. Pažymėjus parinktį Sukurti tik eilutę galima sukurti savitas lentelės stulpelių antraštes, neatitinkančias duomenų bazės laukų pavadinimų.

Savybės

Atveriamas dialogo langas, kuriame galima nustatyti lentelės kraštines, foną, stulpelių plotį ir kitas savybes.

Automatinis formatavimas

Opens the dialog, in which you can select format styles that are immediately applied when inserting the table.

Paremkite mus!