Naršyklė

Parodoma arba paslepiama duomenų šaltinių naršyklė. Mygtukas Naršyklė yra lentelės duomenų mygtukų juostoje.

Piktograma

Naršyklė

Duomenų bazių apžvalga

Duomenų šaltinių naršyklėje galima peržiūrėti „LibreOffice“ programoje užregistruotų duomenų bazių užklausas ir lenteles.

Ryšio užmezgimas. Kai pažymite kurią nors lentelę arba užklausą, tuoj pat užmezgamas ryšys su duomenų šaltiniu. Užmezgus ryšį, duomenų šaltinio pavadinimas, užklausų arba lentelių grupės pavadinimas ir pačios pažymėtos užklausos arba lentelės pavadinimas rodomi pusjuodžiu šriftu.

Paremkite mus!