Hipersaitas

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

Choose Insert - Hyperlink.

Choose Edit - Hyperlink, when the cursor is placed in a hyperlink.

From the context menu:

Choose Edit Hyperlink, when the cursor is placed in a hyperlink.

From the tabbed interface:

Choose Insert - Hyperlink.

From toolbars:

Icon Hyperlink

Hipersaito dialogo langas

From the keyboard:

+ K


Pasirinkite norimo įterpti hipersaito tipą.

Internetas

Use the Internet page of the Hyperlink dialog to edit hyperlinks with WWW addresses.

El. paštas

On the Mail page in the Hyperlink dialog you can edit hyperlinks for email addresses.

Dokumentas

Hipersaito dialogo lango kortelėje Dokumentas galima taisyti hipersaitus į dokumentus ar konkrečias dokumentų vietas.

Naujas dokumentas

Hipersaito dialogo lango kortelėje Naujas dokumentas galima sukurti saitą į naują dokumentą ir tuo pačiu sukurti naująjį susietą dokumentą.

Taikyti

Parinktos nuostatos pritaikomos dokumente.

Užverti

Dialogo langas užveriamas nepritaikius nuostatų.

Žinynas

Atveriamas žinynas.

Atstatyti

Nuostatos dialogo lange atstatomos į pradinę būseną.

Paremkite mus!