Projektavimo veiksena

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Jei norite tai atlikti…

Formos valdiklių arba formos projektavimo mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką

Piktogramų projektavimo veiksena

Projektavimo veiksena


Note Icon

Atkreipkite dėmesį į mygtuko Atverti projektavimo veiksenoje funkciją. Jei funkcija Atverti projektavimo veiksenoje yra įjungta, dokumentas visada atveriamas projektavimo veiksenoje, nepriklausomai nuo būsenos, kurioje jis buvo įrašytas.


Jei forma yra susieta su duomenų baze ir išjungiama projektavimo veiksena, dokumento lango apačioje rodoma formos žvalgymo juosta. Duomenų bazės saitą galima taisyti formos savybių lange.

Paremkite mus!