Bendrosios

Jei norite tai atlikti…

Atverkite pasirinkto elemento kontekstinį meniu ir pasirinkite Formos savybės → Pagrindinių kortelę.

Atverkite Formos projektavimo mygtukų juostą, spustelėkite Formos avybės ir atverkite kortelę Pagrindinės.


Forma – tai teksto arba skaičiuoklės dokumentas su įvairiais formos valdikliais. Įdėjus formą į tinklalapį, šio lankytojai galės į formą įvesti duomenis ir pateikti juos internetu. Duomenys iš formoje esančių valdiklių į serverį perduodami nurodžius šio URL adresą – šitaip duomenis galima apdoroti serveryje.

Pavadinimas

Nurodomas formos pavadinimas. Pagal šį pavadinimą forma atskiriama formos žvalgiklyje.

URL

Nurodomas URL adresas, kuriuo bus siunčiami užpildytos formos duomenys.

Kadras

Nurodomas lango kadras, kuriame bus atvertas aukščiau įvestas URL adresas.

Spustelėjus laukelyje iš sąrašo bus galima pasirinkti, kuriame kadre turės būti įkeltas kitas dokumentas. Galimi tokie variantai:

Reikšmė

Paaiškinimas

_blank

Kitas dokumentas sukuriamas naujame tuščiame kadre.

_parent

Kitas dokumentas sukuriamas aukštesnio lygmens kadre. Jei tokio nėra, dokumentas sukuriamas tame pačiame kadre.

_self

Kitas dokumentas sukuriamas tame pačiame kadre.

_top

Kitas dokumentas sukuriamas aukščiausio lygmens kadre. Jei veikiamasis kadras ir yra aukščiausio lygmens kadras, dokumentas sukuriamas veikiamajame kadre.


Pateikimo tipas

Nurodomas užpildytos formos duomenų pateikimo metodas.

Naudojant metodą „Get“, valdiklių duomenys perduodami kaip aplinkos kintamieji. Jų reikšmės pridedamos prie URL adreso tokiu būdu: ?Valdiklis1=Reikšmė1&Valdiklis2=Reikšmė2&… Tokią eilutę analizuoja gavėjo serveryje esanti programa.

Jei pasirinksite metodą „Post“, iš nurodytu URL adresu siunčiamų formos duomenų bus sukurtas dokumentas.

Pateikimo kodavimas

Nurodomas siunčiamų duomenų kodavimo būdas.

Valdiklio duomenų perdavimas

Siunčiant formos duomenis atsižvelgiama į visus „LibreOffice“ programoje galimus valdiklius. Siunčiamas valdiklio pavadinimas ir reikšmė, jei ji nurodyta.

Kurios reikšmės siunčiamos kiekvienu atveju, priklauso nuo valdiklio. Jei valdiklis – teksto langelis, siunčiamas matomas įrašas, jei sąrašo laukas – siunčiami pažymėti įrašai, o žymimųjų langelių ir akučių atveju siunčiamos pažymėtų valdiklių susietos reikšmės.

Kaip siunčiama informacija, priklauso nuo pasirinkto pateikimo tipo („Get“ arba „Post“) ir kodavimo (URL arba daugiadalis). Pavyzdžiui, jei pasirinktas „Get“ pateikimo tipas ir URL kodavimas, siunčiamos reikšmių poros <Pavadinimas>=<Reikšmė>.

Be valdiklių, kuriuos galima atvaizduoti HTML dokumentuose, „LibreOffice“ galimi ir kiti valdikliai. Reikia atminti, kad tam tikro skaitinio formato laukų atveju siunčiamos ne matomos reikšmės, o jų atitikmuo tam tikru numatytuoju formatu. Šioje lentelėje nurodoma, kaip siunčiami tik „LibreOffice“ būdingų valdiklių duomenys:

Valdiklis

Reikšmių pora

Skaitinis laukas, valiutos laukas

Trupmenos skirtukas visada vaizduojamas tašku.

Datos laukas

Data visada siunčiama vienodu formatu (MM-DD-YYYY), nepriklausomai nuo kompiuterio lokalės nuostatų.

Laiko laukas

Laikas visada siunčiamas vienodu formatu (HH:MM:SS), nepriklausomai nuo kompiuterio lokalės nuostatų.

Šablono laukas

Šablono laukų reikšmės siunčiamos taip pat, kaip ir teksto langelių, t. y. siunčiama formoje matoma reikšmė.

Lentelės valdiklis

Lentelės valdiklio atveju siunčiami atskirų stulpelių duomenys – valdiklio pavadinimas, stulpelio antraštė ir stulpelio reikšmė. Pavyzdžiui, jei naudojamas „Get“ pateikimo metodas ir URL kodavimas, duomenys siunčiami tokia forma: <Lentelės valdiklio pavadinimas>.<Stulpelio antraštė>=<Reikšmė>, kur reikšmė priklauso nuo stulpelio.


Paremkite mus!