Valdiklio savybės

Atveriamas langas pažymėto valdiklio savybėms taisyti.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite pasirinkto elemento kontekstinį meniu, pasirinkite Valdiklio savybės.

Valdiklis

Valdiklio savybės


note

Savybių dialogo langą galima atverti tik projektavimo veiksenoje ir kai pažymėtas valdiklis.


Kai vesite duomenis savybių dialogo lange, atkreipkite dėmesį, kad kai kuriuose jungtiniuose langeliuose tekstą galima įvesti keliomis eilutėmis. Tai galioja visiems laukams, kuriuose galima įvesti SQL sakinį, taip pat teksto langelio ar žymės lauko savybių laukeliams. Atverkite tokius laukus ir veskite tekstą išsiskleidusiame sąraše. Renkant tekstą veikia šie spartieji klavišai:

Klavišai

Veiksmas

+rodyklė žemyn

Išskleidžiamas jungtinio langelio sąrašas.

+rodyklė aukštyn

Suskleidžiamas jungtinio langelio sąrašas.

Lyg2+Įvesti

Įterpiama nauja eilutė.

Rodyklė aukštyn

Žymeklis perkeliamas į ankstesnę eilutę.

Rodyklė žemyn

Žymeklis perkeliamas į kitą eilutę.

Įvesti

Užbaigiamas įvedimas į laukelį ir žymeklis perkeliamas į kitą lauką.


Sąrašo laukų ir jungtinių langelių sąrašus išskleisti galima ir spustelėjus rodyklės mygtuką dešinėje lauko pusėje. Įvesti duomenis į tokius laukus galima arba išskleidus sąrašą, arba tiesiai į teksto langelį viršuje. Išimtis yra tokios savybės, kurioms reikia atvaizduoti sąrašą, pavyzdžiui, savybė „Sąrašo įrašai“, kurią galima pritaikyti valdikliams Sąrašo laukas ir Jungtinis langelis. Čia įrašus taisyti galima tik kai laukas išskleistas.

Bendrosios

Valdiklio savybių dialogo lango kortelėje Bendrosios nustatomos bendrosios formos valdiklio savybės. Čia esančios savybės skiriasi priklausomai nuo valdiklio tipo. Skirtingiems valdikliams gali būti taikomos ne visos šiame skyriuje išvardintos savybės.

Duomenys

Savybių lango kortelėje Duomenys pažymėtam valdikliui galima priskirti duomenų šaltinį.

Events

On the Events tab page you can link macros to events that occur in a form's control fields.

Duomenys (XML formų dokumentams)

The Data tab page of the Properties dialog for an XML Form document offers some XML forms settings.

Paremkite mus!