Pastabos dėl lentelės valdiklių

Lentelės valdikliu duomenis rodyti galima įvairiais būdais – lentelėje duomenų laukai gali būti būti atvaizduojami ar taisomi taip pat, kaip ir duomenų bazės formoje.

Lentelės valdiklyje galima naudoti šiuos laukus: teksto, datos, laiko, valiutos, skaitinius, šablono laukus, žymimuosius langelius ir jungtinius langelius. Prireikus atvaizduoti datos ir laiko reikšmę automatiškai sukuriami du stulpeliai.

Pažymėtų eilučių skaičius (jei yra pažymėtų eilučių) rodomas skliausteliuose po bendro įrašų skaičiaus.

Jei į lentelės valdiklį norite įterpti stulpelius, dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite stulpelių antraščių sritį. Atsivėrusiame kontekstiniame meniu yra tokios komandos:

Įterpti stulpelį

Atveriamas submeniu, iš kurio galima parinkti į lentelės valdiklį norimą įterpti duomenų lauką.

Lentelės valdiklį galima konfigūruoti tempiant pele. Atverkite duomenų šaltinių polangį ir nutempkite norimus laukus iš duomenų šaltinių polangio ant stulpelių antraščių srities lentelės valdiklyje. Bus įterptas ir automatiškai sukonfigūruotas stulpelis.

Pakeisti

Atveriamas submeniu, iš kurio galima parinkti duomenų lauką, kuriuo bus pakeistas lentelės valdiklyje pažymėtas duomenų laukas.

Šalinti stulpelį

Pašalinamas pažymėtas stulpelis.

Stulpelis

Atveriamas pažymėto stulpelio savybių dialogo langas.

Slėpti stulpelį

Pažymėtas stulpelis paslepiamas. Stulpelio savybės nekeičiamos.

Rodyti stulpelį

Atveriamas submeniu, iš kurio galima parinkti norimus parodyti stulpelius. Jei norite parodyti tik vieną stulpelį, spustelėkite jo pavadinimą. Čia bus rodomi tik pirmieji 16 paslėptų stulpelių. Jei yra paslėpta daugiau stulpelių, pasirinkite komandą Daugiau – bus atvertas stulpelių rodymo dialogo langas.

Daugiau

Atveriamas stulpelių rodymo dialogo langas.

Stulpelių rodymo dialogo lange galima parinkti norimus rodyti stulpelius. Jei norite pažymėti keletą stulpelių, laikykite nuspaustą klavišą Lyg2 arba .

Visus

Pasirinkite komandą Visus, jei norite parodyti visus stulpelius.

Lentelės valdiklio taisymas klaviatūra

Jei dokumente tarp valdiklių vaikštote naudodami klaviatūrą, lentelės valdiklio atveju klaviatūros spartieji klavišai veikia šiek tiek skirtingai: klavišu Tab žymeklis perkeliamas ne ties kitu valdikliu, bet į kitą stulpelį lentelės valdiklyje. Jei norite pereiti prie kito valdiklio, paspauskite klavišus +Tab. Prie ankstesnio valdiklio pereisite klavišais Lyg2++Tab.

Lentelės valdiklių taisymo klaviatūra veiksenos aktyvinimas:

Formos dokumente turi būti aktyvinta projektavimo veiksena.

  1. Paspauskite klavišus +F6 dokumentui pažymėti.

  2. Paspauskite Lyg2+F4, kad pažymėtumėte pirmąjį valdiklį. Jei lentelės valdiklis nėra pirmasis, spauskite klavišą Tab, kol pažymėsite lentelės valdiklį.

  3. Paspauskite įvedimo klavišą taisymo veiksenai aktyvinti. Valdiklio rankenėlės rodomos šiek tiek toliau į išorę nuo rėmelio.

  4. Taisymo veiksenoje kontekstinį meniu galima atverti klavišais Lyg2+F10.

  5. Jei norite taisyti stulpelius, paspauskite Lyg2 ir tarpo klavišus stulpelių taisymo veiksenai aktyvinti. Tuomet stulpelių tvarką bus galima keisti ir rodyklių klavišais, o veikiamąjį stulpelį pašalinti klavišu Šalinti.

  6. Taisymo veiksena išjungiama grįžties klavišu.

Paremkite mus!