Pastabos dėl datos laukų

Kai metus nurodote įvesdami du skaitmenis, atitinkama keturių skaitmenų reikšmė nustatoma pagal parinktis lange → LibreOffice → Bendrosios parinktys. Pavyzdžiui, jei 1935 metai nurodyti kaip apatinė riba, o į datos lauką įvesite 34, tuomet reikšmė bus pakeista į 2034, o ne 1934.

Parinkčių lange nustatytos metų atpažinimo ribos įrašomos į kiekvieną dokumentą.

„LibreOffice“ programų pakete metai nusakomi keturiais skaitmenimis, tad skirtumas tarp 99-01-01 ir 01-01-01 iš tiesų yra dveji metai. Nuostatos Metai be šimtmečių (du skaitmenys) reikšmė nurodo, kuriuos dviem skaitmenimis užrašytus metus reikia laikyti metais po 2000-ųjų. Pavyzdžiui, jei nuostatos reikšmė yra 1930 ar didesnė, data 20-01-01 verčiama į 2020-01-01, o ne 1920-01-01.

Paremkite mus!