Braižymo priemonės

Spustelėjus parodoma arba paslepiama braižymo priemonių juosta, kurios mygtukais į veikiamąjį dokumentą galima įterpti figūras, linijas, teksto langelius ar figūrines išnašas.

Teksto ir skaičiuoklės dokumentuose braižymo priemonių juostą galima parodyti arba paslėpti mygtuku standartinėje mygtukų juostoje.

Piktograma

Braižymo priemonės

tip

Mygtukų juostoje matomus mygtukus galima pakeisti. Spustelėkite mygtukų juostą dešiniuoju pelės klavišu ir atverkite meniu Matomi mygtukai.


Atranka

Piktograma

Šia priemone galima pažymėti objektus veikiamajame dokumente. Jei norite pažymėti vieną objektą, spustelėkite jį. Keletą objektų vienu metu pažymėsite tempdami pele ir apvedę norimus objektus rėmeliu. Jei į esamą atranką norite įtraukti dar vieną objektą, nuspauskite klavišą Lyg2 ir tuomet spustelėkite objektą.

Linija

Piktograma

Tempiant pele veikiamajame dokumente nubrėžiama tiesi linija. Jei norite nubrėžti 45 laipsnių kartotinio kampu pasvirusią liniją, brėždami laikykite nuspaustą klavišą Lyg2.

tip

Jei ant linijos norite užrašyti tekstą, dukart spustelėkite liniją, tuomet surinkite arba įdėkite norimą tekstą. Tekstas bus rašomas ta kryptimi, kuria brėžėte liniją. Jei liniją norite paslėpti, grafikos objekto savybių mygtukų juostoje iš sąrašo Linijos stilius parinkite reikšmę - nėra -.


Stačiakampis

Piktograma

Tempiant pele veikiamajame dokumente brėžiamas stačiakampis. Nuspauskite pelės klavišą toje vietoje, kur turi būti vienas stačiakampio kampas, ir tempkite iki norimo stačiakampio dydžio. Jei norite nubrėžti kvadratą, tempdami laikykite nuspaustą klavišą Lyg2.

Elipsė

Piktograma

Tempiant pele veikiamajame dokumente brėžiamas ovalas. Nuspauskite pelės klavišą toje vietoje, kurioje norite pradėti brėžti ovalą, ir tempkite iki norimo ovalo dydžio. Jei norite nubrėžti apskritimą, tempdami laikykite nuspaustą klavišą Lyg2.

Laužtė

Piktograma

Brėžiama laužtė, sudaryta iš tiesių atkarpų. Tempkite pele, kad nubrėžtumėte pirmąją atkarpą, po to vis spustelėkite ten, kur turi būti kitos atkarpos pabaiga. Kai norėsite baigti brėžti laužtę, spustelėkite dukart. Jei norite nubrėžti uždarą daugiakampį, pabaigoje dukart spustelėkite pradinį laužtės tašką.

Kad brėžiama atkarpa būtų pasvirusi 45 laipsnių kartotinio kampu, laikykite nuspaustą klavišą Lyg2.

Kai aktyvinta taškų taisymo veiksena, galima atskirai taisyti kiekvieną laužtės tašką.

Kreivė

Piktograma

Brėžiama glotni Bezjė kreivė. Spustelėkite toje vietoje, kur norite pradėti brėžti kreivę, patempkite pele ir atleiskite pelės klavišą, tuomet nustatykite pelės žymeklį ten, kur kreivė turėtų baigtis ir vėl spustelėkite. Vėl perkėlę žymeklį ir dar kartą spustelėję prie kreivės pridėsite tiesią atkarpą. Kai norėsite baigti brėžti kreivę, spustelėkite dukart. Jei norite nubrėžti uždarą figūrą, pabaigoje dukart spustelėkite pradinį kreivės tašką. Kreivės lankas nustatomas pagal pele temptą atstumą.

Piešta kreivė

Piktograma

Tempiant pele dokumente piešiama kreivė. Kad užbaigtumėte kreivės piešimą, atleiskite pelės klavišą. Jei norite nupiešti uždarą figūrą, pelės klavišą atleiskite netoli pradinio kreivės taško.

Lankas

Piktograma

Dokumente nubrėžiamas lankas. Pirmiausia tempdami pele nubrėžkite norimo dydžio ovalą, tuomet spustelėdami pažymėkite, kur turėtų būti lanko pradžia. Nustatykite žymeklį toje vietoje, kur lankas turėtų baigtis, ir vėl spustelėkite. Nebūtina spustelėti ties pačiu ovalu. Jei norite nubrėžti apskritimo lanką, brėždami laikykite nuspaustą klavišą Lyg2.

Skritulio išpjova

Piktograma

Nubrėžiama užpildyta figūra, kurios kraštinės – tai ovalo lankas ir du ovalo spinduliai. Pirmiausia nubrėžkite norimo dydžio ovalą. Tuomet spustelėdami pažymėkite pirmojo spindulio vietą. Nustatykite žymeklį toje vietoje, kur turi būti antrasis spindulys, ir vėl spustelėkite. Nebūtina spustelėti ties pačiu ovalu. Jei norite nubrėžti taisyklingo skritulio išpjovą, brėždami laikykite nuspaustą klavišą Lyg2.

Skritulio nuopjova

Piktograma

Nubrėžiama užpildyta figūra, kurios kraštai – tai ovalo lankas ir kirstinė. Pirmiausia nubrėžkite norimo dydžio ovalą. Tuomet spustelėdami pažymėkite kirstinės pradžios vietą. Nustatykite žymeklį toje vietoje, kur turi būti kirstinės pabaiga, ir vėl spustelėkite. Nebūtina spustelėti ties pačiu ovalu. Jei norite nubrėžti taisyklingo skritulio nuopjovą, brėždami laikykite nuspaustą klavišą Lyg2.

Teksto langelis

Piktograma

Nubrėžiamas teksto langelis su nustatyta horizontalia teksto kryptimi. Bet kur dokumente nubrėžkite norimo dydžio langelį, tuomet surinkite arba įdėkite norimą tekstą. Tekstą kartu su langeliu galima pasukti.

Teksto animacija

Piktograma

Įterpiamas animuotas tekstas su nustatyta horizontalia teksto kryptimi.

Figūrinės išnašos

Piktograma

Nubrėžiama linija, kurios pabaigoje – stačiakampė išnaša su nustatyta horizontalia teksto kryptimi. Išnašos dydį galima pakeisti tempiant už vienos iš rankenėlių. Jei išnašoje norite įvesti tekstą, spustelėkite išnašos kraštą, tuomet surinkite arba įdėkite norimą tekstą. Jei norite suapvalinti išnašos kampus, užveskite pelės žymeklį virš didžiausios kampinės rankenėlės, kad žymeklis įgytų plaštakos formą, tuomet tempkite.

Pagrindinės figūros

Atveriama pagrindinių figūrų mygtukų juosta, kurios priemonėmis į dokumentą galima įterpti grafikos objektus.

Icon Basic shapes

Pagrindinės figūros

Simbolinės figūros

Atveriama simbolinių figūrų mygtukų juosta, kurios priemonėmis į dokumentą galima įterpti grafikos objektus.

Icon Symbol Shapes

Simbolinės figūros

Nestandartinės rodyklės

Atveriama nestandartinių rodyklių mygtukų juosta, kurios priemonėmis į dokumentą galima įterpti grafikos objektus.

Icon Block arrows

Nestandartinės rodyklės

Blokinės schemos

Atveriama blokinių schemų mygtukų juosta, kurios priemonėmis į dokumentą galima įterpti grafikos objektus.

Icon Flowcharts

Blokinės schemos

Figūrinės išnašos

Atveriama figūrinių išnašų mygtukų juosta, kurios priemonėmis į dokumentą galima įterpti grafikos objektus.

Icon Callouts

Figūrinės išnašos

Žvaigždės

Atveriama žvaigždžių mygtukų juosta, kurios priemonėmis į dokumentą galima įterpti grafikos objektus.

Icon Stars

Žvaigždės

Taškai

Aktyvinama grafikos objekto taškų taisymo veiksena.

Dekoratyvusis tekstas

Atveriamas dekoratyviojo teksto dialogo langas, iš kurio į dokumentą galima įterpti tokio stiliaus tekstą, kokio nepavyktų sukurti įprastomis formatavimo priemonėmis.

Dekoratyviojo teksto juostoje spustelėkite

Dekoratyviojo teksto piktograma

Dekoratyvusis tekstas

Paveikslas

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Paveikslas

Štampavimas įj/iš

Įjungiami arba išjungiami pažymėtų objektų trimačiai efektai.

Azijos kalbos

Šios komandos galimos tik jei programoje yra įgalintos Azijos kalbos. Azijos kalbas įgalinti galima lange → Kalbos nuostatos → Kalba.

Figūrinė išnaša (vertikalus tekstas)

Piktograma

Nubrėžiama linija, kurios pabaigoje – stačiakampė išnaša su nustatyta vertikalia teksto kryptimi. Išnašos dydį galima pakeisti tempiant už vienos iš rankenėlių. Jei išnašoje norite įvesti tekstą, spustelėkite išnašos kraštą, tuomet surinkite arba įdėkite norimą tekstą. Jei norite suapvalinti išnašos kampus, užveskite pelės žymeklį virš didžiausios kampinės rankenėlės, kad žymeklis įgytų plaštakos formą, tuomet tempkite. Ši priemonė galima tik tuomet, kai programoje yra įgalintos Azijos kalbos.

Vertikalus tekstas

Piktograma

Nubrėžiamas teksto langelis su nustatyta vertikalia teksto kryptimi. Spustelėkite bet kur dokumente, tada surinkite arba įdėkite norimą tekstą. Taip pat galima nustatyti žymeklį toje vietoje, kur norite įterpti tekstą, ten nubrėžti teksto langelį ir tuomet surinkti arba įdėti norimą tekstą. Ši priemonė galima tik tuomet, kai programoje yra įgalintos Azijos kalbos.

Paremkite mus!