Pridėti sąlygą

Add a condition in this subdialog of the Add Item / Edit Item dialog of the Data Navigator.

Sąlyga

Įveskite sąlygą.

Rezultatas

Rodo preliminarų rezultatą.

Taisyti vardų sritis

Opens the Form Namespaces dialog where you can add, edit, or delete namespaces.

Paremkite mus!