Add / Edit

Adds a new item or edits the selected item in the XForms Data Navigator. Items can be elements, attributes, submissions, or bindings.

LibreOffice inserts a new item directly after the currently selected item in the Data Navigator. A new attribute is added to the currently selected element.

Pavadinimas

Įveskite elemento pavadinimą.

Note Icon

Toje pačioje grupėje požymių pavadinimai turi būti unikalūs.


Numatytoji reikšmė

Įveskite pasirinkto elemento numatytąją reikšmę.

Nuostatos

Nurodo pasirinkto elemento savybes.

Duomenų tipas

Parinkite duomenų tipą pasirinktam elementui .

Reikalinga

Nurodo, ar elementas turi būti įtrauktas į „XForm“.

Sąlygos mygtuku atveriamas dialogo langas Pridėti sąlygą, kuriame galite įvesti naudojamas vardų sritis ir viso „XPath“ reiškinius.

Tinkamas

Deklaruoja, kad elementas tinkamas.

Sąlygos mygtuku atveriamas dialogo langas Pridėti sąlygą, kuriame galite įvesti naudojamas vardų sritis ir viso „XPath“ reiškinius.

Ribojimas

Deklaruoja, kad elementas yra ribojantis.

Sąlygos mygtukas atveria dialogo langą Pridėti sąlygą, kuriame galite nurodyti ribojimo sąlygą.

Tik skaitymui

Informuoja, kad objektas skirtas tik skaitymui.

Sąlygos mygtuku atveriamas dialogo langas Pridėti sąlygą, kuriame galite įvesti naudojamas vardų sritis ir viso „XPath“ reiškinius.

Skaičiuoti

Informuoja, kad elementas apskaičiuotas.

Sąlygos mygtukas atveria dalogo langą Pridėti sąlygą, kuriame galite įvesti skaičiavimus.

Paremkite mus!