Sign Existing PDF

„LibreOffice“ programa galima skaitmeniniu būdu pasirašyti jau turimus PDF dokumentus.

Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

Pasirinkite Failas → Skaitmeniniai parašai → Pasirašyti turimą PDF.

From the tabbed interface:

Choose File - Sign Existing PDF.

On the File menu of the File tab, choose Sign Existing PDF.

From toolbars:

Icon Sign Existing PDF

Sign Existing PDF


The PDF document opens in LibreOffice Draw in read only mode.

Tuomet PDF dokumentą galima pasirašyti įprastu būdu.

Paremkite mus!