Liudijimo parinkimas

Parenkamas liudijimas, naudotinas dokumentui skaitmeniniu būdu pasirašyti.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Failas → Skaitmeniniai parašai → Skaitmeniniai parašai.

Pasirinkite Failas → Savybės → Bendrosios parinktys kortelę, spustelėkite mygtuką Skaitmeniniai parašai, po to spustelėkite mygtuką Pasirašyti dokumentą.


Apie skaitmeninius parašus

Sąrašas

Parenkamas liudijimas, naudotinas dokumentui skaitmeniniu būdu pasirašyti.

Rodyti liudijimą

Atveriamas liudijimo peržiūros dialogo langas, kuriame galima patikrinti pažymėtą liudijimą.

Aprašymas

Čia galima nurodyti parašo tikslą.

Paremkite mus!