Liudijimo parinkimas

Parenkamas liudijimas, naudotinas dokumentui skaitmeniniu būdu pasirašyti.

Jei norite tai atlikti…

Choose File - Properties - General tab, press Digital Signatures button, then press Sign Document button.


Apie skaitmeninius parašus

Sąrašas

Parenkamas liudijimas, naudotinas dokumentui skaitmeniniu būdu pasirašyti.

Rodyti liudijimą

Atveriamas liudijimo peržiūros dialogo langas, kuriame galima patikrinti pažymėtą liudijimą.

Aprašymas

Čia galima nurodyti parašo tikslą.

Paremkite mus!