Liudijimo parinkimas

Parenkamas liudijimas, naudotinas dokumentui skaitmeniniu būdu pasirašyti.

Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

Pasirinkite Failas → Savybės → Bendrosios parinktys kortelę, spustelėkite mygtuką Skaitmeniniai parašai.

Pasirinkite Įrankiai → Makrokomandos → Skaitmeninis parašas.

From the tabbed interface:

Choose File - Digital Signatures.

From toolbars:

Icon Digital Signature

Digital Signature

From the status bar:

Click the Signature field on the Status bar.


Apie skaitmeninius parašus

Sąrašas

Parenkamas liudijimas, naudotinas dokumentui skaitmeniniu būdu pasirašyti.

Rodyti liudijimą

Atveriamas liudijimo peržiūros dialogo langas, kuriame galima patikrinti pažymėtą liudijimą.

Aprašymas

Čia galima nurodyti parašo tikslą.

Paremkite mus!