Naudotojo sąsaja

Čia nustatomos išorinės PDF peržiūros programos naudotojo sąsajos parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Failas → Eksportuoti kaip → Eksportuoti kaip PDF → Naudotojo sąsaja.


PDF eksporto naudotojo sąsajos parinkčių lango nuotrauka

Lango parinktys

Lango dydį pritaikyti prie pradinio puslapio

Pažymėjus parinktį eksportuoto PDF failo peržiūros programos lango dydis bus pritaikytas taip, kad matytųsi visas pradinis puslapis.

Centruoti langą ekrane

Jei parinktis pažymėta, eksportuoto PDF failo peržiūros programos langas bus nustatytas ekrano centre.

Atverti visame ekrane

Jei parinktis pažymėta, eksportuotas PDF failas bus atvertas visame ekrane virš visų kitų langų.

Rodyti dokumento pavadinimą

Pažymėjus parinktį eksportuoto PDF failo peržiūros programos pavadinimo juostoje bus rodomas dokumento pavadinimas.

Naudotojo sąsajos parinktys

Slėpti meniu juostą

Jei parinktis pažymėta, rodant eksportuotą PDF dokumentą bus paslėpta peržiūros programos meniu juosta.

Slėpti priemonių juostą

Jei parinktis pažymėta, rodant eksportuotą PDF dokumentą bus paslėpta peržiūros programos priemonių juosta.

Slėpti lango valdiklius

Jei parinktis pažymėta, rodant eksportuotą PDF dokumentą bus paslėpti peržiūros programos lango valdikliai.

Keitimo efektai

Eksportuoti keitimo efektus

Pažymėkite šią parinktį, jei norite pateikčių rengyklės „Impress“ skaidrių keitimo efektus eksportuoti kaip PDF efektus.

Collapse Outlines

Show All

Select to show all outline levels as bookmarks when the reader opens the PDF file.

Visible levels

Select to show bookmarks down to the selected level when the reader opens the PDF file.

Paremkite mus!