Apsauga

Čia nustatomos eksportuojamo PDF Failo apsaugos parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkti Failas → Eksportuoti kaip → Eksportuoti PDF formatu → Saugumas kortelė.


PDF eksporto apsaugos parinkčių lango nuotrauka

note

The document permission restrictions set by password will be observed only by PDF readers compliant with the version 1.5 of the format. Thus, in older PDF readers, the restrictions may have no effect.


Nustatyti slaptažodžius

Spustelėjus atveriamas dialogo langas slaptažodžiams nustatyti.

Galima nustatyti slaptažodį PDF dokumentui skaityti. Taip pat galima nustatyti slaptažodį, reikalingą norint atvertą PDF dokumentą taisyti arba spausdinti.

Spausdinimas

Neleidžiamas

Eksportuoto dokumento spausdinti nebus leidžiama.

Maža skiriamąja geba (150 tšk./col.)

Eksportuotą dokumentą bus leidžiama spausdinti tik maža skiriamąja geba (150 tšk./col.). Ne visos PDF peržiūros programos atpažįsta šią parinktį.

Didele skiriamąja geba

Eksportuotą dokumentą leidžiama spausdinti didele skiriamąja geba.

Pakeitimai

Neleidžiami

Eksportuotame dokumente neleidžiama atlikti jokių pakeitimų.

Puslapių įterpimas, šalinimas ir sukimas

Eksportuotame dokumente leidžiama tik įterpti, šalinti ir sukti puslapius.

Formos laukų pildymas

Eksportuotame dokumente leidžiama tik pildyti formos laukus.

Komentavimas, formos laukų pildymas

Eksportuotame dokumente leidžiama tik rašyti komentarus ir pildyti formos laukus.

Bet kokie išskyrus puslapių šalinimą

Eksportuotame dokumente leidžiama atlikti bet kokius pakeitimus, išskyrus puslapių šalinimą.

Turinys

Leisti kopijuoti turinį

Pažymėjus parinktį eksportuoto dokumento turinį bus leidžiama kopijuoti į iškarpinę.

Leisti skaityti tekstą neįgaliųjų priemonėmis

Pažymėjus parinktį eksportuoto dokumento tekstą bus leidžiama skaityti pagalbinėmis neįgaliųjų priemonėmis.

Paremkite mus!