Pradinis rodymas

Čia nustatomos eksportuoto PDF failo pradinio rodymo išorinėje peržiūros programoje nuostatos.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite kortelę Failas → Eksportuoti kaip - Eksportuoti kaip PDF → Pradinis rodymas.


PDF eksporto pradinio rodymo parinkčių lango nuotrauka

Polangiai

Tik puslapis

Atvėrus eksportuotą dokumentą bus rodomas tik puslapio turinys.

Outline and page

Atvėrus eksportuotą dokumentą, bus rodomas žymelių polangis ir puslapio turinys.

Miniatiūros ir puslapis

Atvėrus eksportuotą dokumentą, bus rodomas miniatiūrų polangis ir puslapio turinys.

Atverti puslapį

Čia galima parinkti puslapį, kuris bus rodomas kai PDF dokumentas bus atvertas.

Mastelis

Numatytasis

Pažymėkite šią parinktį, jei norite, kad eksportuotas PDF dokumentas būtų atvertas nekeičiant mastelio. Jei peržiūros programoje bus nustatytas numatytasis mastelio koeficientas, jis bus pritaikomas.

Talpinti lange

Pažymėjus šią parinktį, eksportuotas PDF dokumentas bus atveriamas pakeitus mastelį taip, kad vienas puslapis kuo geriau tilptų peržiūros programos lange.

Talpinti iš pločio

Pažymėjus šią parinktį, eksportuotas PDF dokumentas bus atveriamas pakeitus mastelį taip, kad puslapis iš pločio tilptų peržiūros programos lange.

Talpinti tekstą

Pažymėjus šią parinktį, eksportuotas PDF dokumentas bus atveriamas pakeitus mastelį taip, kad tekstas ir paveikslai kuo geriau iš pločio tilptų peržiūros programos lange.

Mastelio koeficientas

Čia galima nustatyti mastelio koeficientą, kuris bus pritaikytas atvėrus eksportuotą PDF dokumentą.

Puslapių išdėstymas

Numatytasis

Pažymėjus šią parinktį, eksportuotas PDF failas bus rodomas pagal peržiūros programoje nustatytas parinktis.

Vienas puslapis

Pažymėjus šią parinktį, vienu metu bus rodomas vienas eksportuoto PDF failo puslapis.

Tęstinis

Pažymėjus šią parinktį, eksportuoto PDF failo puslapiai bus rodomi vienu tęstiniu stulpeliu.

Tęstinis gretutinis

Pažymėjus šią parinktį, eksportuoto PDF failo puslapiai bus rodomi po du greta vienas kito tęstiniu stulpeliu. Jei dokumente yra daugiau nei du puslapiai, pirmasis puslapis bus rodomas dešinėje pusėje.

Pirmasis puslapis kairėje

Pažymėjus šią parinktį, eksportuoto PDF failo puslapiai bus rodomi po du greta vienas kito tęstiniu stulpeliu. Jei dokumente yra daugiau nei du puslapiai, pirmasis puslapis bus rodomas kairėje pusėje. Parinkčių lange Kalbos nuostatos → Kalba turi būti įgalintas kompleksinės teksto struktūros suderinamumas.

Paremkite mus!