Pagrindinės

Čia nustatomos pagrindinės dokumento eksporto PDF formatu parinktys: puslapių rėžiai, paveikslų eksporto parinktys, vandenženklių taikymas, formų ir kitos parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Failas → Eksportuoti kaip → Eksportuoti PDF formatu ir atverkite kortelę Pagrindinės.


PDF Export General Options Dialog Image

Rėžiai

Parenkami į eksportuojamą PDF failą įtrauktini puslapiai.

Visi puslapiai

Eksportuojami visi aprašyti spausdinimo rėžiai. Jei aprašytų rėžių nėra, eksportuojamas visas dokumentas.

Puslapiai

Eksportuojami tie puslapiai, kurių numerius įvesite į laukelį.

Jei norite eksportuoti paeiliui einančių puslapių rėžį, numerius įveskite tokiu formatu: 3-6. Jei eksportuoti reikia pavienius puslapius, numerius įveskite šitaip: 7;9;11. Šiuos puslapių numerių įvedimo būdus galima naudoti kartu ir nurodyti eksportuotiną rėžį kartu su keliais pavieniais puslapiais: 3-6;8;10;12.

Atranka

Eksportuojama pažymėta sritis.

Atverti sukurtą PDF dokumentą

Sukurtas PDF dokumentas bus iš karto atvertas numatytąja PDF dokumentų peržiūros programa.

Paveikslai

Čia nustatomos dokumente esančių paveikslų eksporto PDF formatu parinktys.

note

Iš EPS paveikslų su įterptuoju peržiūros paveikslėliu eksportuojamas tik peržiūros paveikslėlis. EPS paveikslai be įterptojo peržiūros paveikslėlio eksportuojami kaip tušti vietaženkliai.


Glaudinimas be praradimų

Paveikslams taikomas glaudinimo be praradimų algoritmas. Išsaugomi visi paveikslo taškai.

JPEG glaudinimas

Select a JPEG compression level. With a high quality level, almost all pixels are preserved. With a low quality level, some pixels are lost and artifacts are introduced, but file sizes are reduced.

Kokybė

Čia nurodykite JPEG glaudinimo kokybės lygmenį.

Mažinti paveikslų skiriamąją gebą

Pažymėkite šią parinktį, jei norite įrašyti paveikslus su mažesniu taškų colyje skaičiumi.

Pasirinkite naująją paveikslų skiriamąją gebą.

Vandenženklis

Į puslapio fono centrą įdedamas vertikalus žalsvas vandenženklio tekstas. Vandenženklis nėra pradinio dokumento dalis.

Pasirašyti vandenženkliu

Pažymėkite parinktį, jei norite įterpti vandenženklį.

Tekstas

Įveskite norimą vandenženklio tekstą.

note

Vandenženklio padėties ir dydžio keisti negalima. Vandenženklis nėra įrašomas pradiniame dokumente.


Kitos parinktys

Nustatomos papildomos PDF eksporto parinktys.

Hibridinis PDF (įdėti ODF failą)

Pažymėjus šią parinktį, dokumentas įrašomas kaip „.pdf“ failas, kurio viduje iš tiesų yra dviejų formatų failai: PDF ir ODF. PDF peržiūros programose toks failas rodomas kaip įprastas „.pdf“ failas, o „LibreOffice“ programa šį failą vis dar galima taisyti.

Archyvinis PDF (PDF/A ISO 19005)

Dokumentas įrašomas „PDF/A-2b“ arba „PDF/A-1b“ formatu. Šie formatai skirti ilgalaikiam dokumentų saugojimui. Visi pradiniame dokumente naudoti šriftai bus įterpti į sukurtą PDF failą, taip pat PDF failas bus sužymėtas.

Sužymėtas PDF (įdedama dokumento struktūra)

Pažymėkite šią parinktį, jei norite sužymėti PDF dokumentą. Tai gali itin padidinti failą.

Sužymėtame PDF dokumente įrašoma informacija apie dokumento turinio struktūrą. Tokie failai gali būti tiksliau atvaizduojami skirtinguose ekranuose arba perskaitomi ekrano skaitytuvėmis.

Sukurti PDF formą

Pažymėkite šią parinktį, jei norite sukurti formą. Formą bus galima užpildyti ir išspausdinti.

Pateikimo formatas

Parinkite formos pateikimo iš PDF failo formatą.

Čia parenkamas formatas, kuriuo bus gaunami užpildytos formos duomenys: FDF (Forms Data Format), PDF, HTML ar XML.

Ši parinktis nustelbia dokumente nustatytą valdiklio URL adreso savybę.

Leisti vienodus laukų vardus

Jei parinktis pažymėta, eksportuotame PDF faile galės būti keletas laukų tuo pačiu pavadinimu. Jei parinkties nepažymėsite, eksporto metu bus sugeneruoti unikalūs laukų pavadinimai.

Eksportuoti žymeles

Pažymėkite šią parinktį, jei teksto dokumento žymeles norite eksportuoti kaip PDF žymeles. Žymelės sukuriamos visoms struktūros pastraipoms (žr. Priemonės → Skyrių numeravimas) ir visiems turinio įrašams, kuriems pradiniame dokumente buvo priskirti saitai.

Komentarus versti PDF anotacijomis

Pažymėkite šią parinktį, jei norite teksto ir skaičiuoklės dokumentuose įterptus komentarus eksportuoti kaip PDF anotacijas.

Jei norite eksportuoti teksto dokumentų komentarus taip, kaip jie yra matomi „LibreOffice“ programos lange, pasirinkite → „LibreOffice“ tekstų rengyklė → Spausdinimas ir parinkčių grupėje Komentarai pažymėkite akutę Paraštėse. Eksportuoto dokumento puslapiai bus sumažinti, o paraštėse bus rodomi komentarai.

Eksportuoti automatiškai įterptus tuščius puslapius

Jei parinktis pažymėta, automatiškai įterpti tušti puslapiai įtraukiami į PDF failą. Tai naudinga, jei PDF failą ketinate spausdinti ant abiejų lapo pusių. Pavyzdžiui, tarkime, kad knygos skyriai visada turi prasidėti nelyginiame puslapyje – taip nustatyta pastraipos stiliuje. Jei ankstesnis skyrius baigėsi nelyginiame puslapyje, „LibreOffice“ automatiškai įterps tuščią numeruotą lyginį puslapį. Šia parinktimi nustatoma, ar tokį tuščią puslapį įtraukti į PDF dokumentą, ar ne.

Naudoti susietus „XObjects“ objektus

Šia parinktimi nustatoma, kaip PDF paveikslai vėl bus eksportuojami PDF formatu. Jei parinktis nepažymėta, tuomet į galutinį failą bus įtrauktas pirmasis PDF duomenų puslapis. PDF eksporto metu įtraukiami reikalingi paveikslai, šriftai ir kiti elementai. Tai sudėtinga operacija, tačiau taip sukurtą failą galima peržiūrėti įvairiomis peržiūros programomis. Kai parinktis pažymėta, naudojamas saitais grįstas „XObject“ žymėjimas. Ši operacija paprasta, bet failo peržiūrai bus reikalinga programa, suderinama su tokiu žymėjimu ir gebanti atvaizduoti vektorinius paveikslus. Kitose programose bus rodomi surogatiniai taškinės grafikos paveikslai.

Pagrindinės

Pradinis rodymas

Naudotojo sąsaja

Saitai

Apsauga

Skaitmeniniai parašai

Eksportuoti PDF formatu

Paremkite mus!