Skaitmeniniai parašai

Šioje kortelėje nustatomos skaitmeniniu būdu pasirašyto PDF dokumento eksporto parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkti Failas → Eksportuoti kaip → Eksportuoti PDF formatu → Skaitmeniniai parašai kortelė.


Skaitmeniniai parašai reikalingi užtikrinti, kad PDF dokumentą tikrai sukūrė pradinio dokumento autorius (jūs), ir kad nuo pasirašymo momento dokumentas nebuvo pakeistas.

Pasirašyto PDF dokumento eksportui naudojami raktai ir X.509 liudijimai, jau esantys numatytajame liudijimų kataloge arba lustinėje kortelėje.

Jei naudojate lustinę kortelę, ji turi būti iš anksto nustatyta kaip liudijimų saugyklą. Tai paprastai padaroma lustinės kortelės programinės įrangos diegimo metu.

PDF eksporto skaitmeninių parašų parinkčių lango nuotrauka

Liudijimas

Naudoti šį liudijimą PDF dokumentų pasirašymui

Čia parenkamas liudijimas, kuris bus naudojamas eksportuojamam PDF dokumentui pasirašyti.

Parinkti

Atveriamas liudijimo parinkimo dialogo langas.

Čia rodomi visi liudijimų kataloge esantys liudijimai. Jei liudijimų katalogas apsaugotas slaptažodžiu, reikės jį įvesti. Taip pat reikės įvesti ir PIN kodą, jei juo apsaugota naudojama lustinė kortelė.

Spustelėdami atitinkamoje eilutėje pažymėkite liudijimą, naudotiną eksportuojamam dokumentui pasirašyti, tuomet spustelėkite mygtuką Gerai.

Visi kiti laukai kortelėje Skaitmeniniai parašai taps veiksnūs tik tuomet, kai parinksite liudijimą.

Liudijimo slaptažodis

Įveskite slaptažodį, naudojamą su parinktu liudijimu susietam privačiajam raktui apsaugoti. Paprastai tai yra liudijimų katalogo slaptažodis.

note

Jei liudijimų katalogo slaptažodį jau įvedėte liudijimo parinkimo dialogo lange, liudijimų katalogas jau gali būti atviras ir nebereikalauti slaptažodžio. Vis dėlto, bus saugiau, jei ir čia jį įvesite.


warning

Jei naudojate lustinę kortelę, čia įveskite PIN kodą. Kai kurių lustinių kortelių programinė įranga gali dar kartą pareikalauti PIN kodo pasirašant dokumentą. Tai nepatogu, bet taip veikia lustinės kortelės.


Vieta; Kontaktinė informacija; Priežastis

Šiuose trijuose laukeliuose galima įvesti papildomos informacijos apie PDF dokumento skaitmeninį parašą (kur, kas ir kodėl pasirašė dokumentą). Ši informacija bus įrašyta atitinkamuose PDF dokumento laukuose ir matoma visiems, atvėrusiems PDF failą. Bet kurį ar visus šiuos laukus galima palikti tuščius.

Time Stamp Authority

PDF dokumento pasirašymo metu iš LŽĮ bus gauta skaitmeniniu būdu pasirašyta laiko žyma ir įterpta į dokumentą. Tokia žyma (RFC 3161) peržiūrint PDF dokumentą rodo patikimą ir tikslų dokumento pasirašymo laiką.

Jei LŽĮ nebus parinkta (numatytoji parinktis), skaitmeniniam parašui bus priskirtas dabartinis kompiuterio rodomas laikas.

Paremkite mus!