Ribotoji veiksena

Ribotoji veiksena reiškia, kad „LibreOffice“ programa laikinai paleidžiama su nauju naudotojo profiliu ir išjungtu aparatiniu spartinimu. Šitaip galima pataisyti nebeveikiančią „LibreOffice“ programą.

Jei norite tai atlikti…

Choose Help - Restart in Safe Mode.

Paleiskite „LibreOffice“ programą iš komandinės eilutės su parinktimi --safe-mode

Paleiskite „LibreOffice“ programą iš pradžios meniu pasirinkdami komandą LibreOffice (Safe Mode) (tik „Windows“ OS)


Ką galima daryti ribotoje veiksenoje

Paleidžiant programą ribotoje veiksenoje pirmiausia parodomas dialogo langas su trimis naudotojo profilio atkūrimo variantais

Tęsti ribotąją veikseną

Pasirinkus šį veiksmą, bus galima dirbti su „LibreOffice“ programa kaip įprasta, bet naudojant laikiną naudotojo profilį. Tai reiškia, kad bet kokie programos sąrankos pakeitimai, atlikti naudojant laikinąjį profilį, bus prarasti, kai programą paleisite iš naujo.

Paleisti iš naujo įprastoje veiksenoje

Spustelėjus mygtuką Paleisti iš naujo įprastoje veiksenoje bus atmesti visi dialogo lange atlikti pakeitimai, užbaigta ribotoji veiksena ir „LibreOffice“ programa paleista įprastoje veiksenoje. Šį veiksmą rinkitės, jei ribotąją veikseną įjungėte netyčia.

Taikyti pakeitimus ir paleisti iš naujo

Dialogo lange pateikiama keletas būdų naudotojo profiliui pataisyti ir sklandžiam „LibreOffice“ programos darbui atkurti. Einant iš viršaus į apačią, siūlomi būdai yra vis radikalesni, tad rekomenduotina juo bandyti paeiliui. Spustelėjus šį mygtuką pritaikomi pasirinkti pakeitimai.

Atkurti iš atsarginės kopijos

„LibreOffice“ programa kuria sąrankos parametrų ir įgalintų plėtinių atsargines kopijas. Jei manote, kad programos darbą galėjo sutrikdyti atlikti programos sąrankos ar plėtinių pakeitimai, pažymėkite šią parinktį, kad atstatytumėte ankstesnę veikiančią programos būseną.

Keisti sąranką

Galima išjungti visus naudotojo įdiegtus plėtinius. Taip pat galima išjungti aparatinį spartinimą. Pažymėkite šią parinktį, jei programa užstringa paleidimo metu arba atsiranda vaizdo trukdžių. Pastarieji dažnai susiję su aparatiniu spartinimu.

Tvarkyti plėtinius

Kartais „LibreOffice“ programos nepavyksta paleisti dėl stringančių plėtinių. Šia parinktimi galima išjungti visus naudotojo įdiegtus, bendruosius, arba į diegimo paketą įtrauktus plėtinius. Bendruosius ir į diegimo paketą įtrauktus plėtinius šalinkite atsargiai. Tai pavyks tik jei sistemoje turėsite pakankamas prieigos teises.

Atstatyti numatytąsias nuostatas

Jei nei vienas iš ankstesnių būdų nepadeda, galima atstatyti numatytąsias naudotojo profilio nuostatas. Pirmąja parinktimi Atstatyti numatytąsias nuostatas ir naudotojo sąsajos sąranką į pradines atstatomos visos programos sąrankos ir naudotojo sąsajos nuostatos, tačiau paliekami naudotojo žodynai, šablonai ir pan. Pažymėjus antrąją parinktį naudotojo profilis atstatomas į tokią būseną, kokia buvo pirmąkart įdiegus „LibreOffice“ programą.

Tip Icon

Jei ribotoje veiksenoje programos darbo sutrikimų pašalinti nepavyko, išskleiskite sritį Daugiau parinkčių. Ten rasite daugiau informacijos, kaip ieškoti pagalbos.


Tip Icon

Jei ketinate pranešti apie klaidą, susijusią su naudotojo profiliu, spustelėję mygtuką Kurti naudotojo profilio „Zip“ paką sukurkite „Zip“ failą ir pridėkite jį prie pranešimo apie klaidą. Turint šiuos naudotojo profilio duomenis, programos kūrėjams gali būti lengviau ieškoti klaidos.


Warning Icon

Atminkite, kad pridedame faile gali būti asmeninės informacijos, pavyzdžiui, naudotojo žodynas, programos parinkčių ir įdiegtų plėtinių sąrašas.


Paremkite mus!