Plėtinių tvarkytuvė

Plėtinių tvarkytuve galima pridėti, pašalinti, išjungti, įgalinti ar atnaujinti „LibreOffice“ plėtinius.

note

For security reasons, the installation and removal of extensions are controlled by settings in the Expert Configuration. By default, installation and removal are enabled.


Jei norite tai atlikti…

Choose Tools - Extensions.


„LibreOffice“ plėtiniais gali būti:

 1. UNO komponentai (sukompiliuoti programiniai moduliai)

 2. Sąrankos duomenys (meniu komandoms)

 3. „LibreOffice Basic“ bibliotekos

 4. „LibreOffice“ dialogo langų bibliotekos

 5. Plėtinių failai (*.oxt failai, kuriuose yra vienas ar daugiau aukščiau išvardintų tipų plėtinių)

Plėtinių sritis

Naudotojai, turintys administratoriaus teises, plėtinių diegimo metu galės pasirinkti, ar įdiegti plėtinį visiems naudotojams, ar tik tuo metu prisijungusiam (sau pačiam). Naudotojai, neturintys administratoriaus teisių, plėtinius diegti, šalinti ar keisti gali tik sau.

 1. Naudotojas, turinti administratoriaus teises, gali įdiegti plėtinį kaip bendrąjį – tuomet plėtiniu galės naudotis visi naudotojai. Pasirinkus plėtinį dialogo lange bus klausiama, ar plėtinį įdiegti tik dabartiniam naudotojui, ar visiems naudotojams.

 2. Naudotojas, neturintis administratoriaus teisių, plėtinius gali diegti tik sau. Taip įdiegti plėtiniai vadinami naudotojo plėtiniais.

Plėtinio diegimas

Plėtinys pateikiamas failo su prievardžiu .oxt formatu.

Nemažai plėtinių galima atsisiųsti iš interneto. Plėtinių tvarkytuvės lange spustelėkite saitą „Atsisiųsti daugiau plėtinių“ – numatytoje interneto naršyklėje bus atvertas tinklalapis https://extensions.libreoffice.org/, kuriame galėsite išsirinkti norimus plėtinius.

Naudotojo plėtinio diegimas

Atlikite bet kurį iš šių veiksmų:

 1. Operacinės sistemos failų tvarkytuvėje dukart spustelėkite .oxt failo piktogramą;

 2. Interneto naršyklėje spustelėkite .oxt failo saitą (jei naršyklės nuostatose nurodyta paleisti plėtinių tvarkytuvę šiam failų tipui);

 3. Choose Tools - Extensions and click Add.

Bendrojo plėtinio diegimas tekstinėje sąsajoje (sistemos administratoriams)

 1. Administratoriaus teisėmis atverkite komandų eilutę.

 2. Atverkite programos aplanko poaplankį program.

 3. Įvykdykite šią komandą, įrašę tinkamą plėtinio failo vardą ir kelią:

  unopkg add --shared kelias_failo_vardas.oxt

Pažymėkite plėtinį, kurį norite šalinti, įgalinti ar išjungti. Kai kuriems plėtiniams dar galima atverti parinkčių langą.

Pridėti

Spustelėkite, jei norite pridėti naują plėtinį.

Bus atvertas dialogo langas, kuriame pažymėkite norimą pridėti plėtinį. Plėtinį nukopijuosite į programą ir joje užregistruosite spustelėję mygtuką Atverti.

Atskirame dialogo lange gali būti parodyta plėtinio licencijos sutartis. Perskaitykite licencijos sutartį. Jei reikia, mygtuku Slinkti žemyn paslinkite sutartį. Spustelėkite Sutinku, jei norite tęsti plėtinio diegimą.

Šalinti

Pažymėkite norimą pašalinti plėtinį, tuomet spustelėkite šį mygtuką.

Įjungti

Pažymėkite norimą įgalinti plėtinį, tuomet spustelėkite šį mygtuką.

Išjungti

Pažymėkite norimą išjungti plėtinį, tuomet spustelėkite šį mygtuką.

Ieškoti naujinimų

Spustelėkite, jei norite patikrinti, ar yra kurio nors įdiegto plėtinio naujinimų. Jei norite ieškoti tik pažymėto plėtinio naujinimų, pasirinkite komandą Atnaujinti iš kontekstinio meniu. Naujinimų tikrinimas prasidės iškart. Informacija apie galimus naujinimus bus pateikta plėtinio atnaujinimo dialogo lange.

Parinktys

Pažymėkite įdiegtą plėtinį, o tada spustelėkite šį mygtuką, jei norite atverti plėtinio parinkčių langą.

Rodyti plėtinius

Rodomų plėtinių sąrašą galima filtruoti pagal plėtinių sritį.

Pridėta prie „LibreOffice“

Prie programos pridėti plėtiniai įdiegiami sistemos administratoriaus kartu su programa iš konkrečiai operacinei sistemai skirtų diegimo failų. Naudojantis plėtinių tvarkytuve šių plėtinių negalima nei įdiegti, nei atnaujinti, nei pašalinti.

Įdiegta visiems naudotojams

Rodomi plėtiniai, įdiegti visiems kompiuterio naudotojams. Šiuos plėtinius atnaujinti ar pašalinti gali tik administratoriaus teises turintis naudotojas.

Įdiegta dabartiniam naudotojui

Rodomi plėtiniai, kuriais naudotis gali tik šiuo metu prisijungęs naudotojas.

Kai kurių plėtinių kontekstiniame meniu gali būti papildomų komandų. Iš kontekstinio meniu galima vėl parodyti licencijos sutartį, išjungti arba įjungti automatinį plėtinio naujinimų tikrinimą.

Paremkite mus!