Ieškoti naujinimų

Naujinimų galima ieškoti rankiniu būdu arba automatiškai.

Note Icon

Ieškant programos naujinimų taip pat bus ieškoma ir įdiegtų plėtinių naujinimų.


Pasirinkite komandą Žinynas → Ieškoti naujinimų, jei norite rankiniu būdu paleisti tikrinimą.

Automatinę naujinimų paiešką įjungti arba išjungti galima lange → LibreOffice → Atnaujinimas internetu.

Lange Naujinimų paieška rodoma informacija apie galimą „LibreOffice“ atnaujinimą internetu.

  1. Įgalinkite interneto ryšį „LibreOffice“ programai.

    Jei naudojate įgaliotąjį serverį, jo parinktis nurodykite lange → Internetas → Įgaliotasis serveris.

  2. Pasirinkite komandą Ieškoti naujinimų, kad patikrintumėte, ar yra išleista naujesnė naudojamo programų paketo versija.

Jei nauja versija yra, o „LibreOffice“ programa nenustatyta naujinimus atsiųsti automatiškai, galima pasirinkti vieną iš šių veiksmų:

Jei „LibreOffice“ programa nustatyta naujinimus atsiųsti automatiškai, siuntimas pradedamas iš karto. Siuntimas bus tęsiamas net jei suskleisite dialogo langą.

Jei automatinis siuntimas išjungtas, galima pradėti siuntimą rankiniu būdu.

Jei nauja programos versija nerasta, galima užverti dialogo langą.

Warning Icon

„LibreOffice“ programai atnaujinti reikalingos administratoriaus teisės.


Paremkite mus!