Medijos leistuvė

Atveriamas medijos leistuvės langas, kuriame galima peržiūrėti vaizdo arba garso failus ir įterpti šiuos failus į veikiamąjį dokumentą.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Medijos leistuvė.


Medijos leistuvė suderinama su įvairiais medijos formatais. Iš leistuvės lango medijos failus galima įterpti į dokumentą.

Atverti

Atveriamas failo parinkimo langas vaizdo arba garso failui, kurį norite peržiūrėti, parinkti.

Taikyti

Peržiūrimas vaizdo arba garso failas įterpiamas į veikiamąjį dokumentą kaip medijos objektas.

Leisti

Leidžiamas veikiamasis medijos failas.

Pristabdyti

Veikiamasis failas pristabdomas arba vėl paleidžiamas.

Stabdyti

Veikiamasis medijos failas sustabdomas.

Kartoti

Medijos failas leidžiamas pakartotinai.

Nutildyti

Išjungiamas arba įjungiamas medijos failo garsas.

Garsumo šliaužiklis

Reguliuojamas garsumas.

Mastelis

Reguliuojamas leidžiamo vaizdo dydis.

Vietos šliaužiklis

Leidžiama nuo kitos failo vietos.

Paremkite mus!