Gallery

Opens the Gallery deck of the Sidebar, where you can select images and audio clips to insert into your document.

You can display the contents of the Gallery as icons, or icons with titles and path information.

To zoom in or zoom out on a single object in the Gallery, double-click the object, or select the object, and then press the Spacebar.

Jei norite tai atlikti…

Choose Insert - Media - Gallery or open Standard bar, click

Icon

Galerija


Themes are listed on the left side of the Gallery.Click a theme to view the objects associated with the theme.

To insert a Gallery object, select the object, and then drag it into the document.

Objektų įterpimas iš galerijos

Paveikslų kopijavimas iš galerijos

Paveikslų pridėjimas į galeriją

Adding a New File to the Gallery

To add a file to the Gallery, right-click a theme, choose Properties, click the Files tab, and then click Add. You can also click an object in the current document, hold, and then drag it to the Gallery window.

New theme

Adds a new theme to the Gallery and lets you choose the files to include in the theme.

To access the following commands, right-click a theme in the Gallery:

Šalinti

Pašalina pažymėtą. Jei pažymėti keli objektai, pašalins visus. Prieš pašalinant dažniausiai dar paklausiama, ar tikrai norite pašalinti.

Priklausomai nuo konteksto objektas pašalinamas arba fiziškai, arba tik jo atvaizdas.

Jei būdami galerijoje pasirinksite Ištrinti, įrašas bus ištrintas iš galerijos, tačiau pats failas liks nepaliestas.

Pervardyti

Įgalina pervadinti pasirinktą objektą. Pasirinkus Pervadinti pavadinimas pažymimas ir į jo vietą gali būti įrašytas naujas pavadinimas. Pervadinamo pavadinimo ribos (pradžia ir pabaiga) nustatomos žymekliu jį stumdant rodyklių klavišais.

Naujinti

Atnaujina vaizdą lange arba pažymėtame objekte.

Properties

The Properties of (Theme) dialog contains the following tabs:

General

The General tab page lists the general properties of the current theme.

Files

Adds new files to the selected theme.

Įterpti

Atveria galerijos submeniu Čia galima pasirinkti Kopijuoti arba Susieti. Pažymėtas galerijos objektas kopijuojamas į dabartinį dokumentą arba sukuriamas į jį saitas.

warning

Jeigu dokumente yra pažymėta sritis, tai įdėjimas tos srities turinį pakeis įdedamu objektu.


Peržiūra

Visas pažymėtas elementas rodomas galerijoje. Dukart jį spustelėjus grįžtama į įprastą galerijos rodinį.

Paremkite mus!