Šriftų savybės

Čia rašmenims galima parinkti ir pritaikyti tipografines šriftų savybes.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Formatas → Rašmenys ir atverkite kortelę Šriftas.

Pasirinkite komandą Rodymas → Stiliai, stilių polangyje atverkite kontekstinį kurio nors įrašo meniu, iš ten pasirinkite komandą Keisti arba Kurti ir atverkite kortelę Šriftas.

Duomenų bazės lentelėje atverkite kontekstinį eilutės antraštės meniu, pasirinkite komandą Lentelės formatavimas ir atverkite kortelę Šriftas.

Pasirinkite komandą Formatas → Pavadinimas ir atverkite kortelę Šriftas (diagramų dokumentuose).

Pasirinkite komandą Formatas → Legenda ir atverkite kortelę Šriftas (diagramų dokumentuose).

Pasirinkite komandą Formatas → Ašis ir atverkite kortelę Šriftas (diagramų dokumentuose).

Tuomet spustelėkite mygtuką Savybės…


„LibreOffice“ programa suderinama su „OpenType“ šriftų formatu. Išskirtinės „OpenType“ formato savybės – tai daugiaplatformis suderinamumas, galimybė atvaizduoti rašmenis iš išplėstinių rašmenų aibių ir plačios rašmenų išdėstymo galimybės. Dėl to šriftus galima pritaikyti kur kas platesniems lingvistiniams poreikiams bei išnaudoti įvairias jų tipografines savybes.

Note Icon

Šrifto savybių lange rodomos savybės priklauso nuo pasirinkto šrifto.


Šrifto savybių parinkčių grupė

Šrifto savybių parinkčių grupėje rodomos pasirinkto šrifto savybės, kurias galima pritaikyti tekstui.

Šrifto savybių peržiūra

Šrifto savybių peržiūros srityje galima pamatyti, kaip atrodys tekstas su pritaikytomis pažymėtomis šrifto savybėmis.

Paremkite mus!