Eksportuojamų PDF dokumentų pasirašymas

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkti Failas → Eksportuoti kaip → Eksportuoti PDF formatu → Skaitmeniniai parašai kortelė.


Skaitmeniniai parašai

Šioje kortelėje nustatomos skaitmeniniu būdu pasirašyto PDF dokumento eksporto parinktys.

Paremkite mus!