Skaitmeniniai parašai

Čia prie dokumento pridedami arba iš jo šalinami skaitmeniniai parašai. Iš šio lango taip pat galima peržiūrėti liudijimus.

Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

Pasirinkite Failas → Savybės → Bendrosios parinktys kortelę, spustelėkite mygtuką Skaitmeniniai parašai.

Pasirinkite Įrankiai → Makrokomandos → Skaitmeninis parašas.

From the tabbed interface:

Choose File - Digital Signatures.

From toolbars:

Icon Digital Signature

Digital Signature

From the status bar:

Click the Signature field on the Status bar.


Apie skaitmeninius parašus

Sąrašas

Sąraše išvardijami veikiamojo dokumento skaitmeniniai parašai.

Pasirašyto dokumento piktogramaPiktograma žymi galiojantį skaitmeninį parašą, o šauktuko piktogramaPiktograma – negaliojantį parašą.

Dar žr. Skaitmeniniai parašai.

Naudoti su „AdES“ suderinamą parašą, jei įmanoma

Kai tik galima, ODF ir OOXML dokumentai pasirašomi XAdES parašais, PDF dokumentai pasirašomi PAdES parašais.

Rodyti liudijimą

Atveriamas liudijimo peržiūros dialogo langas.

Pasirašyti dokumentą

Atveriamas liudijimo parinkimo dialogo langas.

Šalinti

Pažymėtas liudijimas pašalinamas iš sąrašo. PDF dokumento atveju pašalinami ir visi tolesni parašai.

Start Certificate Manager

Opens the installed certificate manager of your system.

Paremkite mus!