Skaitmeniniai parašai

Čia prie dokumento pridedami arba iš jo šalinami skaitmeniniai parašai. Iš šio lango taip pat galima peržiūrėti liudijimus.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Failas → Skaitmeniniai parašai → Skaitmeniniai parašai.

Pasirinkite Įrankiai → Makrokomandos → Skaitmeninis parašas.

Pasirinkite Failas → Savybės → Bendrosios parinktys kortelę, spustelėkite mygtuką Skaitmeniniai parašai.

Būsenos juostoje dukart spustelėkite (arba spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu) lauką Skaitmeninis parašas.


Apie skaitmeninius parašus

Sąrašas

Sąraše išvardijami veikiamojo dokumento skaitmeniniai parašai.

Pasirašyto dokumento piktogramaPiktograma žymi galiojantį skaitmeninį parašą, o šauktuko piktogramaPiktograma – negaliojantį parašą.

Dar žr. Skaitmeniniai parašai.

Naudoti su „AdES“ suderinamą parašą, jei įmanoma

Kai tik galima, ODF ir OOXML dokumentai pasirašomi XAdES parašais, PDF dokumentai pasirašomi PAdES parašais.

Rodyti liudijimą

Atveriamas liudijimo peržiūros dialogo langas.

Pasirašyti dokumentą

Atveriamas liudijimo parinkimo dialogo langas.

Šalinti

Pažymėtas liudijimas pašalinamas iš sąrašo. PDF dokumento atveju pašalinami ir visi tolesni parašai.

Paremkite mus!