XML Filter

View and edit the settings of an XML filter.

Jei norite tai atlikti…

Įrankiai → Makrokomandos → XML filtro nuostatos, po to spustelėkite Naujas arba Taisa.


Paremkite mus!