Įvykiai

Čia tam tikriems programos įvykiams galima priskirti makrokomandas. Priskirta makrokomanda vykdoma automatiškai, kai tik įvyksta su ja susietas įvykis.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Priemonės → Sąranka ir atverkite kortelę Įvykiai.


Sąranką taikyti

Pirmiausia pasirinkite, kuriai sričiai taikyti įvykio sąsają – veikiamajam dokumentui ar visai „LibreOffice“ programai.

Note Icon

Dokumente įrašytą makrokomandą vykdyti galima tik kai tas dokumentas yra atvertas.


Didžiajame sąrašo lauke yra išvardinti įvykiai ir jiems priskirtos makrokomandos. Jei laukelyje Sąranką taikyti jau pasirinkote sritį, didžiajame sąraše pažymėkite įvykį. Tuomet spustelėkite mygtuką Makrokomanda.

Makrokomanda

Atveriamas makrokomandų parinkiklio langas, kuriame galima pasirinkti įvykiui norimą priskirti makrokomandą.

Assign Component...

Opens the Assign Component dialog to set a custom UNO command for the selected event.

Note Icon

Component assignment is proposed for controls in the Dialog Editor.


Šalinti

Deletes the macro or component assignment for the selected event.

Paremkite mus!