Events

Čia tam tikriems programos įvykiams galima priskirti makrokomandas. Priskirta makrokomanda vykdoma automatiškai, kai tik įvyksta su ja susietas įvykis.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Priemonės → Sąranka → Įvykiai kortelę.


Sąranką taikyti

Pirmiausia pasirinkite, kuriai sričiai taikyti įvykio sąsają – veikiamajam dokumentui ar visai „LibreOffice“ programai.

note

Dokumente įrašytą makrokomandą vykdyti galima tik kai tas dokumentas yra atvertas.


Didžiajame sąrašo lauke yra išvardinti įvykiai ir jiems priskirtos makrokomandos. Jei laukelyje Sąranką taikyti jau pasirinkote sritį, didžiajame sąraše pažymėkite įvykį. Tuomet spustelėkite mygtuką Makrokomanda.

Makrokomanda

Opens the Macro Selector to assign a macro to the selected event.

Assign Component...

Opens the Assign Component dialog to set a custom UNO command for the selected event.

note

Component assignment is proposed for controls in the Dialog Editor.


Šalinti

Deletes the macro or component assignment for the selected event.

Paremkite mus!