Piktogramos parinkimas

Piktogramos

Čia rodomos „LibreOffice“ programoje galimos naudoti piktogramos. Jei norite pakeisti sąrankos lange pažymėtos komandos piktogramą, šiame dialogo lange spustelėkite norimą naują piktogramą, tada spustelėkite mygtuką Gerai.

Importuoti

Į piktogramų sąrašą įtraukiamos naujos piktogramos. Bus atvertas failo parinkimo dialogo langas, kuriame parinktos piktogramos bus importuotos į vidinį „LibreOffice“ piktogramų aplanką.

Note Icon

You can only import icons that are in the PNG file format and that are 16 × 16 or 24 × 24 pixels in size.


Spustelėkite, jei norite pašalinti piktogramą iš sąrašo. Pašalinti galima tik naudotojo pridėtas piktogramas.

Paremkite mus!