Kontekstiniai meniu

Šioje kortelėje galima keisti visų „LibreOffice“ programų kontekstinių meniu sąranką.

Galima pridėti į kontekstinius meniu naujas komandas, keisti esamas ar keisti kontekstinių meniu komandų išdėstymo tvarką. Taip pat galima pridėti komandas, kuriomis būtų paleidžiamos makrokomandos ar pritaikomi įvairūs stiliai tiesiai iš kontekstinių meniu.

Jei norite tai atlikti…

Choose Tools - Customize - Context Menus tab.


Paieška

Teksto langelyje įveskite ieškinį, kad lengviau rastumėte norimą komandą.

Kategorija

Iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite meniu komandų kategoriją, kad sąraše žemiau būtų rodomos tik reikiamos komandos. Makrokomandų ir stilių komandos visada rodomos sąrašo apačioje.

Available Commands

Displays the results of the combination of the search string and category of the desired command.

Aprašas

Teksto langelyje rodomas trumpas pažymėtos komandos aprašas.

Sąrankos sritis

Parinkite sritį, kuriai bus priskirtas kontekstinis meniu. Jei kontekstinis meniu priskiriamas „LibreOffice“ moduliui, meniu bus matomas atvėrus bet kokį failą tame modulyje. Jei kontekstinis meniu priskiriamas dokumentui, meniu bus matomas tik kai tas dokumentas yra atvertas ir veikiamasis.

Paskirtis

Select the Context Menu where the customization is to be applied.

Assigned Commands

Displays the commands that will be shown in the target menu.

Rodyklės dešinėn mygtukas

Click on the right arrow button to select a command on the left display box and copy to the right display box. This will add the command to the selected menu.

Rodyklės kairėn mygtukas

Spustelėję rodyklės kairėn mygtuką pažymėtą komandą pašalinsite iš kontekstinio meniu.

Rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukai

Spustelėkite rodyklių aukštyn arba žemyn mygtukus dešinėje dialogo lango pusėje, jei norite pažymėtą komandą pakelti arba nuleisti kitų komandų parinktame kontekstiniame meniu atžvilgiu.

Tip Icon

Komandą perkelti į kitą vietą galima tiesiog tempiant ją pele.


Customize

Įterpti

Keisti

Numatytosios parinktys

Panaikinami visi anksčiau atlikti parinkto kontekstinio meniu pakeitimai.

Paremkite mus!