Klaviatūra

Čia galima priskirti naujus arba taisyti esamus sparčiuosius klavišus „LibreOffice“ komandoms arba „LibreOffice Basic“ makrokomandoms vykdyti.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Sąranka, atverkite kortelę Klaviatūra. Turi būti atvertas dokumentas.


Sparčiuosius klavišus priskirti ir taisyti galima arba vienam moduliui, arba visoms „LibreOffice“ programoms.

note

Programos komandoms nepatartina priskirti klavišų kombinacijų, naudojamų operacinės sistemos.


LibreOffice

Rodomi spartieji klavišai, veikiantys visose „LibreOffice“ programose.

Rodomi tik veikiamajai „LibreOffice“ programai skirti spartieji klavišai.

Spartieji klavišai

Šiame sąraše išvardijami spartieji klavišai ir jiems priskirtos komandos. Jei sparčiajam klavišui norite priskirti sąraše Funkcija pažymėtą komandą, arba ja pakeisti esamą sparčiojo klavišo komandą, pažymėkite norimą spartųjį klavišą šiame sąraše ir spustelėkite mygtuką Keisti.

Funkcijos

Šioje lango dalyje išvardijamos funkcijų kategorijos ir „LibreOffice“ funkcijos, kurioms galima priskirti sparčiuosius klavišus.

Kategorija

Pateikiamas funkcijų kategorijų sąrašas. Jei sparčiuosius klavišus norite priskirti stiliams, atverkite kategoriją Stiliai.

Funkcija

Čia pasirinkite funkciją, kuriai norite priskirti spartųjį klavišą, sąraše Spartieji klavišai pažymėkite norimą priskirti klavišą ar jų kombinaciją ir tuomet spustelėkite mygtuką Keisti. Jei pažymėtai funkcijai jau yra priskirtas spartusis klavišas, jis rodomas laukelyje Klavišai.

Klavišai

Čia rodomi pažymėtai funkcijai jau priskirti spartieji klavišai.

Keisti

Sąraše Spartieji klavišai pažymėta klavišų kombinacija priskiriama komandai, pažymėtai sąraše Funkcija.

Delete

Pažymėti įrašai pašalinami nereikalaujant patvirtinimo.

Įkelti

Sparčiųjų klavišų sąranka pakeičiama kita, anksčiau įrašyta.

Įrašyti

Įrašoma veikiamoji sparčiųjų klavišų sąranka – vėliau ją bus galima įkelti.

Atstatyti

Pakeistos reikšmės atstatomos į numatytąsias.

Paremkite mus!