Klaviatūra

Čia galima priskirti naujus arba taisyti esamus sparčiuosius klavišus „LibreOffice“ komandoms arba „LibreOffice Basic“ makrokomandoms vykdyti.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Sąranka, atverkite kortelę. Atveriamas dokumentas.


Sparčiuosius klavišus priskirti ir taisyti galima arba vienam moduliui, arba visoms „LibreOffice“ programoms.

To assign or modify a shortcut key: select a command in the Function list, select the key combination to be assigned in the Shortcut Keys list, then click Modify.

If the selected function already has a shortcut key, it is displayed in the Keys list. It is possible to assign the same function to more than one key.

note

Programos komandoms nepatartina priskirti klavišų kombinacijų, naudojamų operacinės sistemos.


Spartieji klavišai

Lists the shortcut keys and the associated commands.

Funkcijos

Šioje lango dalyje išvardijamos funkcijų kategorijos ir „LibreOffice“ funkcijos, kurioms galima priskirti sparčiuosius klavišus.

Kategorija

Pateikiamas funkcijų kategorijų sąrašas. Jei sparčiuosius klavišus norite priskirti stiliams, atverkite kategoriją Stiliai.

Funkcija

Lists functions that can be assigned to a shortcut key.

Klavišai

Čia rodomi pažymėtai funkcijai jau priskirti spartieji klavišai.

LibreOffice

Rodomi spartieji klavišai, veikiantys visose „LibreOffice“ programose.

Rodomi tik veikiamajai „LibreOffice“ programai skirti spartieji klavišai.

Keisti

Sąraše Spartieji klavišai pažymėta klavišų kombinacija priskiriama komandai, pažymėtai sąraše Funkcija.

Delete

Pažymėti įrašai pašalinami nereikalaujant patvirtinimo.

Įkelti

Sparčiųjų klavišų sąranka pakeičiama kita, anksčiau įrašyta.

Įrašyti

Įrašoma veikiamoji sparčiųjų klavišų sąranka – vėliau ją bus galima įkelti.

Atstatyti

Pakeistos reikšmės atstatomos į numatytąsias.

Paremkite mus!