Klaviatūra

Čia galima priskirti naujus arba taisyti esamus sparčiuosius klavišus „LibreOffice“ komandoms arba „LibreOffice Basic“ makrokomandoms vykdyti.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Sąranka, atverkite kortelę. Atveriamas dokumentas.


You can assign or edit shortcut keys for the current application or for all LibreOffice applications. To assign a key for all applications, choose the LibreOffice radio button in the top right corner.

To assign or modify a shortcut key: select a command in the Function list, select the key combination to be assigned in the Shortcut Keys list, then click Assign.

If the selected function already has a shortcut key, it is displayed in the Keys list. It is possible to assign the same function to more than one key.

A shortcut key assigned to a particular application overrides the shortcut key setting made in LibreOffice for all applications.

note

Programos komandoms nepatartina priskirti klavišų kombinacijų, naudojamų operacinės sistemos.


Spartieji klavišai

Lists the shortcut keys and the associated commands. When inside this panel, use a shortcut key to quickly jump to it.

Funkcijos

Šioje lango dalyje išvardijamos funkcijų kategorijos ir „LibreOffice“ funkcijos, kurioms galima priskirti sparčiuosius klavišus.

Kategorija

Pateikiamas funkcijų kategorijų sąrašas. Jei sparčiuosius klavišus norite priskirti stiliams, atverkite kategoriją Stiliai.

Funkcija

Lists functions that can be assigned to a shortcut key.

Klavišai

Čia rodomi pažymėtai funkcijai jau priskirti spartieji klavišai.

LibreOffice

Rodomi spartieji klavišai, veikiantys visose „LibreOffice“ programose.

Rodomi tik veikiamajai „LibreOffice“ programai skirti spartieji klavišai.

Assign

Sąraše Spartieji klavišai pažymėta klavišų kombinacija priskiriama komandai, pažymėtai sąraše Funkcija.

Delete

Pažymėti įrašai pašalinami nereikalaujant patvirtinimo.

Įkelti

Sparčiųjų klavišų sąranka pakeičiama kita, anksčiau įrašyta.

Įrašyti

Įrašoma veikiamoji sparčiųjų klavišų sąranka – vėliau ją bus galima įkelti.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Paremkite mus!