Naujas meniu

Jei norite tai atlikti…

Choose Tools - Customize - Menus tab, click the hamburger Icon Hamburger menu dropdown menu and choose Add.


Meniu pavadinimas

Įveskite meniu pavadinimą. Jei norite pavadinimo raidei priskirti prieigos klavišą, prieš norimą raidę įveskite tildės ženklą (~).

Meniu vieta

Spustelėjus rodyklių mygtukus pažymėtas meniu elementas perkeliamas per vieną poziciją aukštyn arba žemyn.

Rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukai

Spustelėkite rodyklių aukštyn arba žemyn mygtukus dešinėje dialogo lango pusėje, jei norite pažymėtą komandą pakelti arba nuleisti kitų komandų parinktame meniu atžvilgiu.

tip

Komandą perkelti į kitą vietą galima tiesiog tempiant ją pele.


Paremkite mus!