Sąranka

Sąrankos lange galima savaip pritaikyti „LibreOffice“ meniu, kontekstinius meniu, sparčiuosius klavišus, mygtukų juostas ir įvykiams priskirtas makrokomandas.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Sąranka.


Sparčiuosius klavišus ir priskirtas makrokomandas keisti galima arba vienam moduliui, arba visoms „LibreOffice“ programoms.

Taip pat galima įrašyti ir įkelti savas meniu, sparčiųjų klavišų ar mygtukų juostų nuostatas.

Meniu

Šioje kortelėje galima keisti visų „LibreOffice“ programų meniu sąranką.

Mygtukų juostos

Šioje kortelėje galima keisti „LibreOffice“ mygtukų juostų sąranką.

Kontekstiniai meniu

Šioje kortelėje galima keisti visų „LibreOffice“ programų kontekstinių meniu sąranką.

Klaviatūra

Čia galima priskirti naujus arba taisyti esamus sparčiuosius klavišus „LibreOffice“ komandoms arba „LibreOffice Basic“ makrokomandoms vykdyti.

Įvykiai

Čia tam tikriems programos įvykiams galima priskirti makrokomandas. Priskirta makrokomanda vykdoma automatiškai, kai tik įvyksta su ja susietas įvykis.

Paremkite mus!