LibreOffice Basic Macros

Atveriamas dialogo langas makrokomandoms tvarkyti.

Jei norite tai atlikti…

Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic, or press +F11 (if not assigned by your system).


Makrokomandos pavadinimas

Rodomas pažymėtos makrokomandos pavadinimas. Jei norite sukurti naują arba pakeisti makrokomandos pavadinimą, įveskite jį čia.

Makrokomanda iš; Įrašyti makrokomandą

Rodomos bibliotekos ir moduliai, iš kurių galima atverti arba į kuriuos galima įrašyti makrokomandas. Jei makrokomandą norite įrašyti į dokumentą, pirmiausia atverkite norimą dokumentą, tada atverkite šį dialogo langą.

Vykdyti; Įrašyti

Vykdoma arba įrašoma veikiamoji makrokomanda.

Priskirti

Atveriamas sąrankos dialogo langas, kuriame pažymėtą makrokomandą galima priskirti meniu komandai, mygtukui ar įvykiui.

Taisyti

Paleidžiama „LibreOffice Basic“ rengyklė ir joje taisymui atveriama pažymėta makrokomanda arba dialogo langas.

Kurti; Šalinti

Creates a new macro, creates a new module or deletes the selected macro or selected module.

To create a new macro in your document, select the "Standard" module in the Macro from list, and then click New.

To create a new module in a library of the My Macros container, select the proper library and press New. The LibreOffice Basic editor opens.

To delete a macro or module, select it, and then click Delete.

Nauja biblioteka

Makrokomanda įrašoma naujoje bibliotekoje.

Naujas modulis

Makrokomanda įrašoma naujame modulyje.

Organizer

Atveriamas makrokomandų tvarkytuvės langas, kuriame galima kurti, taisyti ar šalinti makrokomandų modulius, dialogo langus ir bibliotekas.

Paremkite mus!