Žodžių užbaigimas

Čia nustatomos dažnai pasikartojančių žodžių automatinio užbaigimo renkant tekstą parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Priemonės → Automatinis rašybos taisymas → Automatinio taisymo parinktys ir atverkite kortelę Žodžių užbaigimas.


Užbaigti žodžius

Jei ši parinktis pažymėta, dažnai naudojami žodžiai kaupiami, o vėliau užbaigiami surinkus tris žodžio raides, sutampančias su pirmosiomis vieno iš sukauptų žodžių raidėmis.

Užbaigus pridėti tarpą

Pažymėjus šią parinktį, jei po žodžio nesurinksite jokio skyrybos ženklo, „LibreOffice“ programa pridės tarpą. Tarpas pridedamas pradėjus rinkti kitą žodį.

Rodyti kaip paaiškinimą

Jei parinktis pažymėta, užbaigiamas žodis rodomas kaip žinyno paaiškinimas.

Kaupti žodžius

Jei ši parinktis pažymėta, dažnai vartojami žodžiai įtraukiami į sąrašą. Jei norite pašalinti žodį iš užbaigiamų žodžių sąrašo, jį pažymėkite ir spustelėkite mygtuką Šalinti įrašą.

Užveriant dokumentą pašalinti iš jo sukauptus žodžius iš sąrašo

Jei parinktis pažymėta, sukauptų žodžių sąrašas išvalomas, kai užveriamas veikiamasis dokumentas. Nepažymėjus šios parinkties sukauptų žodžių sąrašas galės būti naudojamas kituose dokumentuose net ir užvėrus veikiamąjį. Žodžiai sąraše išliks tol, kol nebaigsite darbo su „LibreOffice“ programa.

Priimti su

Pasirinkite klavišą, kurį paspaudus būtų priimamas siūlomas žodžio užbaigimas.

Tip Icon

Žodžio užbaigimo galima atsisakyti paspaudus grįžties klavišą.


Mažiausias žodžio ilgis

Nurodykite, kokio mažiausio ilgio žodžiai gali būti kaupiami užbaigiamų žodžių sąraše.

Daugiausiai žodžių

Nurodykite, kiek daugiausiai žodžių gali būti įtraukiama į užbaigiamų žodžių sąrašą.

Užbaigiamų žodžių sąrašas

Čia išvardijami visi sukaupti žodžiai. Sąrašas galioja, kol užveriamas veikiamasis dokumentas. Jei norite užbaigiamų žodžių sąrašą naudoti ir kituose dokumentuose to paties darbo su programa seanso metu, panaikinkite parinkties „Užveriant dokumentą pašalinti iš jo sukauptus žodžius iš sąrašo“ žymėjimą.

Note Icon

Jei įjungtas automatinis rašybos tikrinimas, kaupiami tik tie žodžiai, kuriuos atpažįsta rašybos tikrintuvė.


Šalinti įrašą

Pažymėtas žodis ar pažymėti keli žodžiai pašalinami iš užbaigiamų žodžių sąrašo.

Dialogo lango mygtukai

Atstatyti

Pakeistos reikšmės kortelėje atstatomos į ankstesniąsias.

Atsisakyti

Panaikinami visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.

Gerai

Įrašomi visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.

Paremkite mus!