Automatinio rašybos taisymo kontekstinis meniu

Jei norite atverti šį meniu, dokumente dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite klaidingai užrašytą žodį. Kad klaidingai užrašyti žodžiai būtų pabraukiami, pasirinkite komandą Priemonės → Automatinis rašybos tikrinimas.

<Siūlomi keitiniai>

Iš sąrašo spustelėdami pasirinkite žodį, kuriuo norite pakeisti klaidingai užrašytą ir paryškintą žodį. Jei norite, kad toks taisymas būtų visada atliekamas automatiškai, pasirinkite žodį iš submeniu „Visada keisti į“.

Spelling

Opens the Spelling dialog.

Įtraukti į žodyną

Paryškintas žodis įtraukiamas į naudotojo aprašytą žodyną.

Nepaisyti visų

Nepaisoma visų paryškinto žodžio atvejų veikiamajame dokumente.

Visada keisti į

Jei norite, kad paryškintas žodis visada būtų keičiamas į vieną iš siūlomų, spustelėkite norimą žodį šiame submeniu. Žodžių pora įtraukiama į keitinių lentelę, kurią galima taisyti kortelėje „Priemonės → Automatinis rašybos taisymas → Automatinio taisymo parinktys → Keitimas.

Word is <name of language>

Changes the language settings for the highlighted word, if the word is found in another dictionary.

Paragraph is <name of language>

Changes the language setting for the paragraph that contains the highlighted word, if the word is found in another dictionary.

Paremkite mus!