Lokalės parinktys

Čia nustatomos automatinio kabučių taisymo ir teksto kalbai būdingos automatinio taisymo parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įrankiai → Automatinio taisymo parinktys → Lokalizavimo parinktys kortelę.


Galima pasirinkti, ar automatinį taisymą taikyti rašant tekstą [R], ar taisant esamą tekstą [T].

Prieš tam tikrus prancūzų kalbos skyrybos ženklus įterpti jungiamąjį tarpą

Kai teksto kalba yra prancūzų (Prancūzijos, Belgijos, Liuksemburgo, Monako arba Šveicarijos), prieš ženklus „;“, „!“, „?“, „:“ ir „%“ įterpiamas jungiamasis tarpas. Kai teksto kalba yra Kanados prancūzų, jungiamasis tarpas įterpiamas dar ir prieš ženklą „:“.

Formatuoti kelintinių skaitvardžių priesagas (1st → 1st)

Kelintinių skaitvardžių priesagos, sudarytos iš raidžių (1st, 2nd, 3rd ir pan.), paverčiamos viršutiniu indeksu. Pavyzdžiui, angliškame tekste „1st“ bus pakeista į „1st“.

Note Icon

Ši parinktis taikytina tik toms kalboms, kuriose įprasta kelintinių skaitvardžių priesagas rašyti kaip viršutinį indeksą.


Transliterate to Old Hungarian if the text direction is from right to left

Words and numbers are transliterated to Old Hungarian script, if the text direction is from right to left using complex text layout.

Kompleksinės teksto struktūros kalbos

Replace << and >> with angle quotes

Automatically replaces double less-than and greater-than signs with double angle quotes « and » in several languages, and with single angle quotes ‹ and › in Swiss French.

Viengubos ir dvigubos kabutės

Čia nurodoma, kokiu ženklu pakeisti viengubas ir dvigubas kabutes.

Keisti

Jei ši parinktis pažymėta, sistemos numatytasis kabučių rašmuo automatiškai bus pakeistas šioje kortelėje nurodytu specialiuoju rašmeniu.

Atidaromosios kabutės

Select the special character that will automatically replace the current opening quotation mark in your document when you choose Tools - AutoCorrect - Apply.

Uždaromosios kabutės

Select the special character that will automatically replace the current closing quotation mark in your document when you choose Tools - AutoCorrect - Apply.

Numatyta

Kabučių rašmenys atstatomi į numatytuosius.

Dialogo lango mygtukai

Atstatyti

Pakeistos reikšmės kortelėje atstatomos į ankstesniąsias.

Atsisakyti

Panaikinami visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.

Gerai

Įrašomi visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.

Paremkite mus!