Išimtys

Čia nurodomos santrumpos arba rašmenų sekos, kurių „LibreOffice“ programa neturi automatiškai taisyti.

Aprašytos išimtys galioja tik vienai, tuo metu nustatytai kalbai. Kalbą galima pakeisti išskleidžiamajame sąraše Keitiniai ir išimtys. Kalba.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įrankiai → Automatinio taisymo parinktys → Išimtys kortelę.


Keitiniai ir išimtys. Kalba

Pasirinkite kalbą, kuriai norite kurti ar keisti automatinio taisymo taisykles. Prireikus taikyti taisyklę, išimčių „LibreOffice“ programa pirmiausia ieško kalbos, nustatytos esamoje žymeklio vietoje dokumente, taisyklėse, o paskui – kitų kalbų taisyklėse.

Santrumpos, kurios baigiasi tašku

Įveskite santrumpą su tašku pabaigoje ir spustelėkite mygtuką Kurti. Tai atlikus, kai dokumente surinksite šią santrumpą, po jos einantis žodis nebus automatiškai rašomas iš didžiosios raidės.

Šiame sąraše yra tik santrumpos, kurios netaisomos automatiškai. Jei norite pašalinti santrumpą iš sąrašo, pažymėkite ją ir spustelėkite mygtuką Šalinti.

Words with TWo INitial CApitals or sMALL iNITIAL

Type the word or abbreviation that starts with two capital letters or a small initial that you do not want LibreOffice to change to one initial capital. For example, enter PC to prevent LibreOffice from changing PC to Pc. Enter eBook to prevent an automatic change to Ebook.

Lists the words or abbreviations that start with two initial capitals or small initial that are not automatically corrected. All words which start with two capital letters or small initial are listed in the field. To remove an item from the list, select the item, and then click Delete.

Kurti

Į išimčių sąrašą įtraukiamas naujas įrašas.

Šalinti

Pažymėti įrašai pašalinami nereikalaujant patvirtinimo.

Automatinis įtraukimas

Adds autocorrected abbreviations or autocorrected words that start with two capital letters to the corresponding list of exceptions, if the autocorrection is immediately undone by pressing +Z.

This feature is relevant when the Capitalize first letter of every sentence option or the Correct TWo INitial CApitals option are selected in the [T] column on the Options tab of this dialog, and Tools - AutoCorrect - While Typing is enabled.

Dialogo lango mygtukai

Atstatyti

Pakeistos reikšmės kortelėje atstatomos į ankstesniąsias.

Atsisakyti

Panaikinami visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.

Gerai

Įrašomi visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.

Paremkite mus!