Keitimas

Čia galima taisyti keitinių lentelę automatiniam žodžių ar santrumpų taisymui ar keitimui.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įrankiai → Automatinio taisymo parinktys → Pakeisti kortelę.


Keitiniai ir išimtys. Kalba

Pasirinkite kalbą, kuriai norite kurti ar keisti automatinio taisymo taisykles. Prireikus taikyti taisyklę, išimčių „LibreOffice“ programa pirmiausia ieško kalbos, nustatytos esamoje žymeklio vietoje dokumente, taisyklėse, o paskui – kitų kalbų taisyklėse.

Keitinių lentelė

Čia išvardintos santrumpų, žodžių ar jų dalių automatinio keitimo renkant tekstą poros. Jei norite pridėti naują porą, įveskite tekstą laukeliuose Ką keisti ir Kuo pakeisti, tada spustelėkite mygtuką Kurti. Jei norite taisyti porą, ją pažymėkite, pakeiskite tekstą laukelyje Kuo pakeistiir spustelėkite mygtuką Pakeisti. Pašalinti žodžių porą galima ją pažymėjus ir spustelėjus mygtuką Šalinti.

Naudojant automatinio rašybos taisymo funkciją žodžiui, santrumpai ar žodžio daliai galima pritaikyti norimą rašmenų formatą. Pažymėkite suformatuotą žodį dokumente, atverkite šį dialogo langą, panaikinkite langelio Tik tekstas žymėjimą ir laukelyje Ką keisti įveskite norimą pakeisti tekstą.

Ką keisti

Enter the word, abbreviation or word part that you want to replace while you type.

The wildcard character sequence .* can match anything before or after the replace string. For example:

Enter

Autocorrected Result

i18ns

internationals

i18nization

internationalization

i18nized

internationalized


tip

To enter time values using the number pad, use the replace pattern .*...* and : as the replacement text. Now 10..30 is replaced automatically with 10:30.


Kuo pakeisti

Įveskite keitinio tekstą, įdėkite paveikslą, kadrą ar OLE objektą, kuriuo norite pakeisti tekstą, surinktą laukelyje Ką keisti. Jei dokumente pažymėsite tekstą, paveikslą, kadrą ar OLE objektą, atvėrus šį dialogo langą pažymėtas tekstas ar objektas jau bus įdėtas šiame laukelyje.

Tik tekstas

Pažymėjus šią parinktį laukelyje Kuo pakeisti įvestas tekstas bus įrašytas be formato. Atlikus automatinį keitimą dokumente, keitinio tekstui bus pritaikytas dokumento teksto formatas.

Kurti

Pridedama arba pakeičiama žodžių pora keitinių lentelėje.

Šalinti

Pažymėti įrašai pašalinami nereikalaujant patvirtinimo.

Dialogo lango mygtukai

Atstatyti

Pakeistos reikšmės kortelėje atstatomos į ankstesniąsias.

Atsisakyti

Panaikinami visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.

Gerai

Įrašomi visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.

Paremkite mus!