Parinktys

Parinkite automatinio klaidų taisymo renkant tekstą nuostatas, tada spustelėkite mygtuką Gerai.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įrankiai → Automatinio taisymo parinktys → Parinktys kortelę.


Naudoti keitinių lentelę

Jei surinksite raidžių derinį, nurodytą keitinių lentelėje, vietoj jo bus įterptas pakaitalas iš lentelės.

Keisti DVi PIrmąsias DIdžiąsias raides

Jei „ŽOdžio“ pradžioje surinksite dvi didžiąsias raides, antroji automatiškai bus pakeista mažąja.

note

No corrections are made to entries found in an applicable spelling dictionary.


Sakinį pradėti didžiąja raide

Capitalizes the first letter of every sentence

Automatinis *pusjuodis*, /kursyvas/, -perbraukimas- ir _pabraukimas_

Tekstui, parašytam tarp žvaigždučių (*), įkypų brūkšnių (/), brūkšnelių (-) ar pabraukimo brūkšnių (_), automatiškai taikomas atitinkamai pusjuodis, kursyvo, perbraukimo ar pabraukimo formatas. Pritaikius formatavimą šie pagalbiniai rašmenys nerodomi.

Note Icon

Ši funkcija neveikia, jei formatavimo ženklai * / - _ įvedami įvedimo metodo rengykle.


Atpažinti URL

Surinktas URL adresas automatiškai paverčiamas hipersaitu.

Brūkšnelius keisti brūkšniais

Vienas arba du brūkšneliai pakeičiami brūkšniu (žr. lentelę žemiau).

Text will be replaced after you type a trailing white space (space, tab, or return). In the following table, the A and B represent text consisting of letters A to z or digits 0 to 9. N represents digits only.

Surinktas tekstas:

Rezultatas:

A - B (A, tarpas, brūkšnelis, tarpas, B)

A – B (A, tarpas, brūkšnys, tarpas, B)

A -- B (A, tarpas, brūkšnelis, brūkšnelis, tarpas, B)

A – B (A, tarpas, brūkšnys, tarpas, B)

A--B (A, brūkšnelis, brūkšnelis, B)

A—B (A, ilgasis brūkšnys, B)
(žr. pastabą po lentele)

N--N (N, minus, minus, N)

N–N (N, en-dash, N)

A-B (A, brūkšnelis, B)

A-B (nepakeista)

A -B (A, tarpas, brūkšnelis, B)

A -B (nepakeista)

A --B (A, tarpas, brūkšnelis, brūkšnelis, B)

A –B (A, tarpas, brūkšnys, B)


note

If the text has the Hungarian or Finnish language attribute, then two hyphens in the sequence A--B are replaced by an en-dash instead of an em-dash.


Du tarpus keisti vienu

Du ar daugiau paeiliui einančių tarpų pakeičiami vienu.

Correct accidental use of cAPS LOCK key

Inverts a capitalized word entered with the Caps Lock key enabled, after a space is entered, and disables the Caps Lock key. For example, entering Libre with Caps Lock enabled appears as lIBRE, which is converted automatically to Libre.

Dialogo lango mygtukai

Atstatyti

Pakeistos reikšmės kortelėje atstatomos į ankstesniąsias.

Atsisakyti

Panaikinami visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.

Gerai

Įrašomi visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.

Paremkite mus!