Automatinis rašybos taisymas

Nustatomos automatinio teksto keitimo renkant parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įrankiai → Automatinio taisymo parinktys.


Automatinio rašybos taisymo nuostatos pritaikomos surinkus žodį ir paspaudus tarpo klavišą.

To turn on or to turn off the AutoCorrect feature, in LibreOffice Calc choose Tools - AutoInput, and in LibreOffice Writer choose Tools - AutoCorrect - While Typing. To apply the AutoCorrect settings to an entire text document, choose Tools - AutoCorrect - Apply.

Keitimas

Čia galima taisyti keitinių lentelę automatiniam žodžių ar santrumpų taisymui ar keitimui.

Išimtys

Čia nurodomos santrumpos arba rašmenų sekos, kurių „LibreOffice“ programa neturi automatiškai taisyti.

Parinktys

Parinkite automatinio klaidų taisymo renkant tekstą nuostatas, tada spustelėkite mygtuką Gerai.

Lokalės parinktys

Čia nustatomos automatinio kabučių taisymo ir teksto kalbai būdingos automatinio taisymo parinktys.

Dialogo lango mygtukai

Atstatyti

Pakeistos reikšmės kortelėje atstatomos į ankstesniąsias.

Atsisakyti

Panaikinami visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.

Gerai

Įrašomi visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.

Paremkite mus!