AutoCorrect Options

Nustatomos automatinio teksto keitimo renkant parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įrankiai → Automatinio taisymo parinktys.


To apply an AutoCorrect rule, enter the predefined text in the document and press the Spacebar.

Keitimas

Čia galima taisyti keitinių lentelę automatiniam žodžių ar santrumpų taisymui ar keitimui.

Išimtys

Čia nurodomos santrumpos arba rašmenų sekos, kurių „LibreOffice“ programa neturi automatiškai taisyti.

Parinktys

Parinkite automatinio klaidų taisymo renkant tekstą nuostatas, tada spustelėkite mygtuką Gerai.

Lokalės parinktys

Čia nustatomos automatinio kabučių taisymo ir teksto kalbai būdingos automatinio taisymo parinktys.

Dialogo lango mygtukai

Atstatyti

Pakeistos reikšmės kortelėje atstatomos į ankstesniąsias.

Atsisakyti

Panaikinami visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.

Gerai

Įrašomi visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.

Paremkite mus!