Writing aids

Select the user-defined dictionaries and set the rules for the spellchecking.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Priemonės →Rašybos tikrinimas, tada spustelėkite mygtuką Parinktys.


Naudotojo aprašyti žodynai

Šiame laukelyje išvardinti galimi naudotojo žodynai. Pažymėkite tuos žodynus, kuriuos norite naudoti rašybos tikrinimui ir žodžių kėlimui.

Naujas

Atveriamas naujo žodyno dialogo langas, kuriame galima įvesti naujo naudotojo aprašyto ar išimčių žodyno pavadinimą, nurodyti žodyno kalbą.

Naujas žodynas

Žodyno parinkčių grupėje galima įvesti naujo naudotojo aprašyto arba išimčių žodyno pavadinimą, nurodyti žodyno kalbą.

Pavadinimas

Nurodomas naujo naudotojo aprašyto žodyno pavadinimas. Failo prievardis*.DIC pridedamas automatiškai.

Kalba

Jei parinksite konkrečią kalbą, žodynas bus naudojamas tik jai. Parinkus reikšmę Visos naudotojo aprašytas žodynas bus naudojamas nepriklausomai nuo veikiamosios kalbos.

IÅ¡imtis (-)

Pažymimi žodžiai, kurių norite vengti rengiamuose dokumentuose. Šitaip galima sukurti visų vengtinų žodžių naudotojo aprašytą žodyną. Jei toks išimčių žodynas būtų aktyvintas, rašybos tikrinimo metu būtų rodomas pranešimas, jei pavartotumėte vengtiną žodį.

Keisti

Atveriamas naudotojo žodyno keitimo dialogo langas, kuriame galima pridėti žodžių į naudotojo aprašytą žodyną, arba taisyti esamus žodyno žodžius.

Naudotojo žodyno keitimo dialogo lange galima ne tik pridėti naujų žodžių į žodyną, bet ir taisyti esamus. Jei taisysite išimčių žodyną, dialogo lange galima nurodyti išimtį žodžiui. Rašybos tikrinimo metu tokia išimtis bus rodoma pasiūlymų sąraše.

Taisant žodyną programa tikrins žodyno failo būseną. Jei failas bus apsaugotas nuo rašymo, žodyno nebus galima keisti. Tokiu atveju mygtukai Naujas ir Šalinti bus pasyvūs.

Žodynas

Parenkamas žodynas, kurį norite taisyti.

Žodyne Nepaisomi žodžiai [Visos] yra visi žodžiai, kurių buvo nepaisyta rašybos tikrinimo metu. Šis sąrašas galioja tik veikiamajam rašybos tikrinimo seansui.

note

Žodyno IgnoreAllList negalima pažymėti ar pašalinti. Pašalinti galima tik atskirus į žodyną įtrauktus žodžius. Visi žodžiai iš šio žodyno pašalinami kaskart baigus darbą su „LibreOffice“ programa.


Kalba

Veikiamajam naudotojo žodynui priskiriama nauja kalba.

Žodis

Čia galima įvesti naują žodį, kurį norima įtraukti į žodyną. Žemiau esančiame sąraše pateikiami visi veikiamajame žodyne jau esantys žodžiai. Jei šiame sąraše pažymėsite žodį, jis bus rodomas teksto laukelyje. Jei žodžio pabaigoje surinksite lygybės ženklą =, pavyzdžiui, „tikrinimas=“, žodis niekada nebus automatiškai keliamas ir jokie kėlimo variantai nebus siūlomi. Jei surinksite „tikri=nimas“, žodis bus keliamas arba bus siūloma jį kelti toje vietoje, kur yra lygybės ženklas.

Jei prieš kėlimo brūkšnelį pagal kalbos taisykles reikia pakeisti tam tikrus rašmenis, vietoj lygybės ženklo galima naudoti laužtinius skliaustus []. Rašmenų keitimo variantai: (1) pridedami rašmenys, pavyzdžiui, žodyno įraše įvedus tug[g]gumi, švediškas žodis „tuggummi“ bus keliamas teisingai – „tugg- gummi“; (2) šalinamas nurodytas skaičius rašmenų, pavyzdžiui, įvedus paral·[1]lel, kataloniškas žodis „paral·lel“ bus keliamas „paral- lel“ – pašalinus vieną rašmenį prieš kėlimo brūkšnelį; (3) šalinami ir pridedami rašmenys, pavyzdžiui, įvedus cafee[2é]tje, olandiškas žodis „cafeetje“ bus keliamas „café- tje“ – pašalinus du rašmenis prieš kėlimo brūkšnelį ir vieną pridėjus.

„Pakaitalas“ arba „Gramatinis modelis“

Šis laukelis matomas tik jei taisote išimčių žodyną arba vienai kalbai skirtą naudotojo žodyną. Išimčių žodyno atveju čia pateikiamas pakaitalas laukelyje „Žodis“ rodomam žodžiui. Jei taisomas kalbai pritaikytas naudotojo žodynas, šiame laukelyje galima nurodyti žinomą pavyzdinį žodį, kuris bus laikomas modeliu skirtingoms naujojo žodžio formoms bei sudurtiniams žodžiams sudaryti. Pavyzdžiui, vokiečių kalbos naudotojo žodyne naujo žodžio „Litschi“ aprašyme nurodžius žodį-modelį „Gummi“, renkamame tekste bus atpažįstami ir žodžiai „Litschis“, „Litschibaum“, „Litschifrucht“ ir pan.

Naujas

Tekso laukelyje Žodis įvestas žodis pridedamas į pasirinktą naudotojo žodyną. Jei taisomas išimčių žodynas, žodis iš laukelio Pakaitalas taip pat įtraukiamas į žodyną.

Parinktys

Čia nustatomos rašybos tikrinimo ir žodžių kėlimo parinktys.

Keisti

Jei norite pakeisti parinktį, pažymėkite ją ir spustelėkite mygtuką Keisti. Naują parinkties reikšmę galėsite nustatyti atsivėrusiame dialogo lange.

Tikrinti žodžius didžiosiomis raidėmis

Nurodoma, kad rašybos tikinimo metu būtų tikrinami ir žodžiai, užrašyti didžiosiomis raidėmis.

Tikrinti žodžius su skaičiais

Nurodoma, kad rašybos tikinimo metu būtų tikrinami ir žodžiai, kuriuose yra skaičių.

Tikrinti atskiras sritis

Nurodoma, kad rašybos tikrinimo metu būtų tikrinamos ir atskiros teksto sritys, pavyzdžiui, tekstas grafikos objekte.

Tikrinti rašybą automatiškai

Jei parinktis įgalinta, rašyba tikrinama automatiškai renkant tekstą, o klaidos pabraukiamos.

Rašybos klaidos dokumente pabraukiamos raudona vingiuota linija. Jei ties šitaip pabrauktu žodžiu spustelėsite dešinįjį pelės klavišą, bus atvertas kontekstinis meniu su taisymo siūlymais. Pasirinkite tinkamą žodžio taisymo variantą. Jei taisydami dokumentą vėl padarysite tokią pačią klaidą, žodis vėl bus pabrauktas.

Jei žodžių porą norite įtraukti į automatinio taisymo keitinių lentelę, atverkite automatinio rašybos taisymo kontekstinį meniu ir pasirinkite komandą Visada keisti į. Atsivėrusiame meniu pasirinkite norimą taisymo variantą. Klaidingas žodis bus pakeistas pasirinktuoju, o žodžių pora bus įtraukta į automatinio rašybos taisymo keitinių lentelę.

Minimalus rašmenų skaičius žodžių kėlimui

Nurodomas minimalus rašmenų skaičius, reikalingas, kad žodis būtų keliamas.

Rašmenys prieš eilutės lūžį

Nurodoma, kiek mažiausiai keliamo žodžio rašmenų reikia palikti eilutės pabaigoje.

Rašmenys po eilutės lūžio

Nurodoma, kiek mažiausiai keliamo žodžio rašmenų reikia perkelti į kitą eilutę.

Automatiškai kelti žodžius

Nurodoma, kad programa niekada neklaustų, kaip kelti tam tikrą žodį. Jei parinktis nepažymėta, nežinomiems žodžiams bus rodomas dialogo langas, kuriame reikės pažymėti galimas kėlimo vietas.

Kelti žodžius atskirose teksto srityse

Nurodoma, kad žodžiai būtų keliami ir išnašose bei puslapinėse antraštėse ir poraštėse.

Paremkite mus!