Spelling

Checks the document or the current selection for spelling errors. If a grammar checking extension is installed, the dialog also checks for grammar errors.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Rašybos tikrinimas.

Paspauskite klavišą F7

Standartinėje mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką

Icon

Rašybos tikrinimas


Tikrinimas pradedamas nuo žymeklio vietos ir tikrinama dokumento arba atrankos pabaigos link. Vėliau galima pratęsti tikrinimą nuo dokumento pradžios.

Spelling looks for misspelled words and gives you the option of adding an unknown word to a user dictionary. When the first misspelled word is found, the Spelling dialog opens.

Spelling errors are underlined in red, grammar errors in blue.

Teksto kalba

Nurodoma rašybos tikrinimui naudojama kalba.

Kalbos pavadinimas pažymimas varnele, jei tai kalbai yra aktyvintas rašybos tikrinimas.

Not in Dictionary

Rodomas sakinys su paryškintu klaidingai užrašytu žodžiu. Pataisykite žodį ar sakinį, arba spustelėkite vieną iš siūlomų žodžių langelyje žemiau.

Nepaisyti

Nežinomas žodis praleidžiamas ir toliau tęsiamas rašybos tikrinimas.

note

This label of this button changes to Resume if you leave the Spelling dialog open when you return to your document. To continue the spellcheck from the current position of the cursor, click Resume.


Nepaisyti visada

Iki darbo su „LibreOffice“ programa pabaigos praleidžiami visi nežinomo žodžio atvejai ir toliau tęsiamas rašybos tikrinimas.

Ignore Rule

Appears when checking grammar. Click to ignore the suggested grammatical change.

Pridėti į žodyną

Nežinomas žodis įtraukiamas į naudotojo aprašytą žodyną.

tip

To add a new dictionary, press Options, then press New. After LibreOffice is restarted, multiple user-defined dictionaries are shown when Add to Dictionary is pressed. Select which dictionary should receive the added word.


Pasiūlymai

Žodžių, siūlomų klaidingai užrašytam žodžiui pakeisti, sąrašas. Pažymėkite norimą naudoti žodį, tada spustelėkite mygtuką Keisti arba Keisti visus.

Keisti

Nežinomas žodis pakeičiamas pažymėtu siūlomu žodžiu. Jei pakeitėte daugiau, nei klaidingai užrašytas žodis, pakeičiamas visas sakinys.

Keisti visus

Visi nežinomo žodžio atvejai pakeičiami pažymėtu siūlomu žodžiu.

Check grammar

Enable to work first on all spelling errors, then on all grammar errors.

Parinktys

Atveriamas dialogo langas, kuriame galima pasirinkti naudotojo aprašytus žodynus ir nustatyti rašybos tikrinimo taisykles.

Atšaukti

Spustelėkite, jei norite atšaukti vėliausiąjį pakeitimą veikiamajame sakinyje. Spustelėkite dar kartą, jei norite atšaukti ankstesnį pakeitimą tame pačiame sakinyje.

Paremkite mus!