Line

Sets the formatting options for the selected line.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas → Linija (pateikčių arba grafikos rengyklėse).

Choose Format - Text Box and Shape - Line (Writer).

Choose Format - Object - Line (Calc).

On Line and Filling bar, click

Piktograma

Line


Line

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Line Styles

Edit or create dashed or dotted line styles.

Arrow Styles

Edit or create arrow styles.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Paremkite mus!