Lygiuotė

Čia nustatoma pastraipos lygiuotė puslapio paraščių atžvilgiu.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Formatas → Pastraipa ir atverkite kortelę Lygiuotė.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose New/Edit Style - Alignment tab.


Options

Nustatomos veikiamosios pastraipos lygiuotės parinktys.

Kairinė

Pastraipos tekstas lygiuojamas pagal kairiąją puslapio paraštę. Jei įgalintos Azijos kalbos, ši parinktis vadinasi Kairinė viršuje.

Piktograma formatavimo mygtukų juostoje:

Icon Align Left

Align Left

Dešininė

Pastraipos tekstas lygiuojamas pagal dešiniąją puslapio paraštę. Jei įgalintos Azijos kalbos, ši parinktis vadinasi Dešininė apačioje.

Piktograma formatavimo mygtukų juostoje:

Icon Align Right

Align Right

Centrinė

Pastraipos tekstas puslapyje centruojamas.

Piktograma formatavimo mygtukų juostoje:

Icon Centered

Abipusė

Pastraipos tekstas lygiuojamas ir pagal kairiąją, ir pagal dešiniąją puslapio paraštes.

Piktograma formatavimo mygtukų juostoje:

Icon Justified

Justified

Pritraukti prie tinklelio (jei rodomas)

Aligns the paragraph to a text grid. To activate the text grid, choose Format - Page Style - Text Grid.

Text-to-text

Alignment

Čia nustatoma didesnių ar mažesnių už įprastus rašmenų lygiuotė likusio pastraipos teksto atžvilgiu.

Savybės

Teksto kryptis

Čia nurodoma kompleksinės teksto struktūros pastraipos teksto kryptis. Ši parinktis galima tik tada, kai įgalinta kompleksinė teksto struktūra.

Peržiūros laukas

Rodoma parinktų nuostatų rezultato peržiūra.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Paremkite mus!